Socialdemokratisk kritik mot bristande kontroll efter stängning av privat förskola på Södermalm

Förskolebarn som har gått  i samma blöja  en hel dag, barn som inte har fått mat, som har lämnats gråtande i hallen och livsfarliga situationer. Dessa är några av flera allvarliga missförhållanden som har konstaterats i anmälningar från föräldrar och vid inspektionsbesök på den privata förskolan Sjöglimten på Hornstulls strand, som nu har tvingats stänga.

Eva Köhler, socialdemokrat i utbildningsnämnden och boende på Södermalm, tar mycket allvarligt på det som har hänt: 

- Det här är helt oacceptabelt och det är andra gången under den här 
mandatperioden som en privat förskola i Södermalms stadsdelsområde har så 
allvarliga brister att man får stänga verksamheten.

- Idag lägger jag därför en skrivelse i utbildningsnämnden med ett antal frågor 
om hur man har skött det här ärendet och hur tillsynen över de fristående 
förskolorna bedrivs idag.

Stadsrevisionen i Stockholm gjorde 2011 en uppföljning av utbildningsnämndens 
tillsyn och kontroll av enskilt drivna förskolor. Enligt den hade tillsynen fram till 
2011 endast skett vart femte år - betydligt mer sällan än i Göteborg och Malmö. Eva 
Köhler menar att Stockholm måste bättra sig:

- Idag kan i princip vem som helst driva förskola i Sverige. Då måste 
kommunen vara väldigt noga och systematiskt kontrollera att alla sköter sig. 
Stadsrevisionen har också påpekat att de rapporter som görs vid tillsyn av 
fristående förskolor ska offentliggöras på hemsidan. Så är det inte idag. 

- Jag har även varit i kontakt med ansvariga politiker för utbildningsfrågor i de 
socialdemokratiskt ledda städerna Göteborg och Malmö, och där genomförs
tillsyn av fristående förskolor med 2-3 års mellanrum. De gör även riktade 
insatser mot nystartade förskolor och har fokus på förebyggande åtgärder. 
 
- Vi socialdemokrater har länge drivit att personalen i privata förskolor måste 
få meddelarskydd så att de kan rapportera om missförhållanden.

- Sist men inte minst handlar det här om alla barns rätt till en bra förskola. Alla 
förskolor ska vara bra. Barnens säkerhet, omsorg och kvaliteteten i 
utbildningen är vårt gemensamma ansvar och kan inte skyllas på att 
föräldrarna har gjort ”fel” val.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13