Bygg på Södermalm - sju saker som södersossarna satsar på

Stockholm har en allvarlig bostadsbrist som hämmar ekonomin och arbetsmarknaden och som gör det svårt för oss som bor här att hitta ett boende som passar oss. Vi socialdemokrater vill få igång byggandet som släpat efter under de borgerliga åren. Huvuddelen av den byggbara marken finns i ytterstaden, men även på Södermalm finns möjligheter att bygga bostäder. Och då främst hyreslägenheter! 

Vi socialdemokrater på Södermalm vill prioritera hyresrätter och vi står bakom de mål för bostadsbyggandet på Södermalm som finns i Stockholms arbetarekommuns bostadsförsörjningsprogram Bygg Stockholm. Vi vill motarbeta att Södermalm blir gentrifierat - det vill säga att rika flyttar in och fattiga flyttar ut. När allmännyttan bygger på Södermalm och Hammarby Sjöstad ska minst 20 % bestå av små hyresrätter för unga och studenter.

Här följer sju frågor som södersossarna satsar på när det gäller bostadsbyggande framöver.

1. Bygg på stadens tak

De hus som byggdes på Södermalm på 1960- och 70-talen är relativt låga och har platta tak. Här finns möjlighet att komplettera med fler våningar för att bereda plats för fler lägenheter. Andra möjligheter är att skapa gröna ytor på taken eller anlägga solceller. Självklart ska påbyggnader göras med stor respekt för husens arkitektoniska uttryck.

2. Kvarteret Persikan – en ny del av Söder

SL:s bussgarage lämnar snart Sofia-området på Södermalm. Det gör det möjligt at riva SL:s stora anläggning och ersätta den med flera kvarter med bostäder. Det är ett välkommet tillskott av bostäder: upp till 1 500 lägenheter bör kunna byggas. Vi vill att det nya området i Sofia ska passa in i den täta stenstaden i området med restauranger och butiker i gatunivån och hushöjder i nivå med omgivningens. 

När Sjöstaden byggdes överlät alliansen till marknaden att ordna förskoleplatser och idrotts- och föreningslokaler glömdes nästan helt bort. Resultat blev en efterhandskorrigering som fortfarande pågår. Det är också en viktig erfarenhet när Persikan planeras. Vi vill undersöka möjligheten att bygga en idrottshall under markytan i anslutning till Sofia skola, enligt en modell som prövats vid Engelbrektsskolan. Vi vill också bygga ut skolan längs Bondegatans förlängning för att skapa plats för fler elever.  

3. Bygg Studenttorn vid Södersjukhuset

Stockholm är en studentstad, men huvudstadsregionens 75 000 studenter har bara 12 000 studentlägenheter att tillgå i Stockholms län, varav 7 500 i Stockholms stad. Vi vill bygga för studenter – bristen på studentbostäder hotar tillväxten i Stockholm och utan en vettig bostad går det inte att klara sina studier effektivt. Till exempel vill vi bygga ett studenttorn med 400 små studentlägenheter mellan Södersjukhuset och Tanto-området. Platsen ligger nära pendeltåg och t-bana, så att studenterna snabbt kan ta sig till sina olika lärosäten runt om i länet.

4. Dags att bygga Slussen

Slussen har tillåtits förfalla. Dagens konstruktion måste rivas och en ny Slussen-lösning måste till. Dessvärre har moderaterna misslyckats med Nya Slussen, som blivit försenad och onödigt dyr. Vi socialdemokrater vill få en ny Slussen-konstruktion på plats så snart som möjligt. Utgångspunkten är den detaljplan för Slussen som vunnit laga kraft. Vi vill utreda vad som går att göra för att minimera kostnader och trafikstörningar när Slussen byggs om.

5. Balkonger inåt, inte utåt

Stora delar av Södermalm präglas av den stenstad som byggdes decennierna kring förra sekelskiftet. Det är en kulturhistoriskt värdefull miljö som måste förvaltas med omsorg. Vi vill vara mycket restriktiva med att tillåta balkonger och andra ändringar på husens fasader ut mot gatan. Mot innegårdarna vill vi vara mer tillåtande.

6. Bygg bostäder på överdäckade spår i Tanto

Vi vill pröva att däcka över spårområdet i Tantoområdet, där Årstabroarna angör Södermalm. Ovanpå de överdäckade spåren kan bostäder byggas.

7. Södra Skanstull – en del av Söderstaden

Stockholms stads har en vision för området Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen: Vision Söderstaden. I visionen ingår bland annat att det ska bli enklare att röra sig mellan Södermalm och resten av Söderstaden. Vi stöder tankarna på att integrera stadsdelarna och vi vill bättre utnyttja området Södra Skanstull som i dag är ödsligt. Vi vill se en sporthall under Skanstullsbron och hitta plats för bostäder i området. 

Ett jämlikt samhälle
Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om jobben, om vården och omsorgen, om förskolan och skolan, om kultur och fritid, och om trafik och miljö.  

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

Här kan du läsa om fyra centrala punkter i ett framtidskontrakt för Södermalm, i en sammanfattning av valprogrammet.

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 00:03