Nu arbetar vi för ett Södermalm som håller samman - och som bidrar till sammanhållningen

Ny majoritet styr Södermalm - och det märks! Sommarjobb till alla gymnasieungdomar på Söder, ett mentorsprogram riktat till ensamkommande flyktingbarn och bemanning på samtliga våningsplan på vård- och omsorgsboendena under hela dygnet. Detta är några punkter i den verksamhetsplan för Södermalm, som den nya majoriteten i stadsdelsnämnden slog fast i januari.

Några andra punkter är ökade bidrag till frivillig verksamhet riktat till barn, unga och äldre, till sammanlagt 2,9 miljoner kronor. Stadsdelsnämnden ställer upp höga  mål giftfri förskola med ekologisk mat. Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda nattöppen förskoleverksamhet, "nattis".

Stadsdelsnämnden ökar investeringar i stadsmiljön till sammanlagt 34,5 miljoner kronor och Södermalm ska få offentliga väggar, där gatukonstnärer får möjligheten att utveckla sin konstform.

Anders GöranssonAnders Göransson, (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, säger:  

- Vi tar några riktigt bra första steg på resan mot ett mer jämlikt och jämställt, klimatsmart och demokratiskt Södermalm,   med sommarjobb som ger en första rad på Cv:t för våra ungdomar, en förskola som ger varje unge lek och glädje, trygghet för äldre genom bland annat bemannade våningsplan på vård- och äldreboendena, en stad- och parkmiljö som är för alla och en lokal demokrati som sätter söderborna i centrum.

I stadsdelsnämnden styr nu en majoritet som består av S, MP, V och FI, som tillsammans skrev en ”regeringsförklaring” med rubriken: Ett Södermalm som håller samman - och som bidrar till sammanhållningen”. Denna beskrivning av målet för verksamheten 2015 antog stadsdelsnämnden, som en del av verksamhetsplanen.   Det här är den fullständiga texten:

”Södermalms stadsdelsområde ska vara socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbart. Söders yngre ska ha den bästa start vi kan ge dem. Vi vill se ett stärkt barnperspektiv i alla verksamheter. Vi vill satsa på en förskola som odlar barnens nyfikenhet och skaparkraft och utvecklar deras sociala förmåga. Vi vill också göra särskilda satsningar på genuspedagogik, ekologisk och vegetarisk mat i förskolan och förskola på obekväm arbetstid (”nattis”), samtidigt som vi tar viktiga steg mot en helt giftfri förskola.

Söders unga vuxna vill vi ge tillförsikt inför framtiden. Vi vill erbjuda varje gymnasieelev chansen att sommarjobba, och därmed skaffa sig den första raden på sitt CV. Vi vill också starta ett mentorsprogram för ensamkommande flyktingbarn. Det är ett sätt att hålla samman Södermalm och ge framtidshopp.

Söders mest utsatta vill vi ge en mer hoppfull tillvaro. Vi vill satsa på att motverka hemlöshet, öka hjälpen till utsatta barn samt utreda möjligheten att erbjuda de som har försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet möjlighet till arbete och en väg tillbaka.

Söders äldre vill vi ge trygghet och glädje. De som bor på stadsdelens vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst ska säkras en god tillvaro genom hög kvalitet i omsorgen. Vi vill bemanna varje våningsplan på våra äldreboenden och därigenom förstärka tryggheten för de med störst vårdbehov.

Söderborna vill vi ge möjlighet till större inflytande och påverkan. Vi vill stärka den lokala demokratin, satsa på föreningslivet och ge utrymme för tidigare förbjudna konstformer.

Södermalm ska vara en stadsdel där alla människor är välkomna och känner sig trygga, oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, religiös åskådning eller ålder. Det gäller i såväl stadsdelens verksamheter som dess offentliga rum.

Södermalms parker vill vi utveckla som mötesplatser. De är våra gemensamma vardagsrum, där människor från hela staden träffas, en viktig faktor för att hålla staden samman. Vi vill därför skjuta till mera pengar till stadsmiljön, samtidigt som vi vill se över om det går att göra dagens parker större eller om nya parker kan skapas.

Så börjar vi resan mot ett mer jämlikt och jämställt, klimatsmart och demokratiskt Södermalm.” 

FAKTA/ Stadsdelsnämndens majoritet

Den nya majoriteten i stadsdelsnämnden består av fyra socialdemokratiska ledamöter, med tre ersättare, två miljöpartister (med två ersättare) och en vänsterpartist (med en ersättare). En representant för Feministiskt initiativ har en ersättarpost. Alla ersättare deltar i nämndens verksamhet, men det är ledamöterna som har rösträtt (när någon ledamot är borta får förstås den ersättare, som går in istället, också rösträtt).


Sidan uppdaterades senast: 2015-01-25 20:43