Fyra mål för Södermalm 2014-2018 – på väg mot ett jämlikt samhälle

Södersossarna har fyra konkreta mål i sitt framtidskontrakt: Sommarjobb för unga, mindre klasser, ökad trygghet för äldre och barnaföderskor och ny hyres– och studentbostäder. Jämlikhet är den gemensamma nämnaren.

Så här skriver södersossarna i sitt framtidskontrakt, som man antog på årsmötet tidigare i vår:

”Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling.  

Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Vi söker söderbornas förtroende för att under perioden 2014-2018 arbeta med att förverkliga dessa mål: 

Ge alla unga sommarjobb 

Varje år söker tusen Söderbor i gymnasieåldern sommarjobb hos kommunen. De senaste åren har bara en av fem av dem fått ett jobb.

Att arbeta på sommaren ger självkänsla, egna pengar och värdefulla erfarenheter inför arbetslivet. Därför vill vi satsa på att alla unga som vill arbeta på sommarlovet ska få ett jobb. 

Mindre klasser i skolan och förskolan 

Skolresultaten faller i Stockholm och andelen niondeklassare som blir behöriga till gymnasiet minskar. Samtidigt har det blivit fler barn i klasserna – på Södermalm har klasserna ökat med 22 procent sedan 2006.  

Vi vill sätta in resurser i förskolan och skolan för att vända trenden. Målet är att minska elevantalet i lågstadiet med fem barn per klass. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar. 

Ingen ska glömmas i välfärden 

När vi är sköra och utsatta behöver vi andra människor som mest.  

Vi vill att det på varje våningsplan på Södermalms vård- och omsorgsboenden ska finnas personal på plats även nattetid. Det är viktigt för äldres trygghet.  

Förlossningsvården i Stockholm är hårt ansträngd och många gravida kvinnor känner oro för att lämnas ensamma under förlossningen. Vi vill bygga ut barnmorskeutbildningen så att varje födande kvinna följs av en barnmorska. 

Nya hyresrätter och studentbostäder på Södermalm

Södermalm kan inte lösa Stockholms bostadsbrist, men Södermalm är en del av lösningen. Vi vill bygga bostäder i vår växande stad, helst hyresrätter och studentbostäder.

Det är en bättre politik än fortsatta utförsäljningar av allmännyttan.

Vi vill bygga ut tunnelbanan från City till Nacka med nya stationer på östra Södermalm och i Sjöstaden. Det ger bättre kollektivtrafik i vår stadsdel och möjlighet att bygga fler bostäder. 

¤ En utförligare och mer detaljerad version av programmet,  på tolv sidor, kan du läsa direkt här, eller ladda ner som word-dokument här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-02 09:11