Jenni Larsson nytt (s)-namn i stadsdelsnämnden

En ung Rebella tar plats i Södermalms stadsdelsnämnd.  Södersossarna valde på sitt höstmöte Jenni Larsson, 29 år, ordförande för unga S-kvinnors egen förening Rebella, till ny ersättare i (s)-gruppen. Därmed blev såväl s–gruppen som nämnden en smula föryngrad.

Jenni Larsson efterträder Catharina Tarras Wahlberg, som efter att ha varit ersättare i ett år avgår sedan hon blivit vald till förbundordförande för koloniträdsgårdsföreningarna runtom i landet.

I stadsdelsnämndens s–grupp, med tre ordinarie och tre ersättare, deltar alla jämbördigt i arbetet. De tre ordinarie ledamöterna, som blev omvalda, är Anders Göransson (gruppledare och vice ordförande i nämnden), Elsemarie Bjellqvist och Sofie Evertsson. Två ersättare, Anders Karlsson och Magnus Nilsson, blev också omvalda.

Jenni Larsson bor på Lundagatan i Högalid och har varit aktiv i Socialdemokraterna sedan våren 2011, då hon engagerade sig i Rebella, en förening inom socialdemokratiska kvinnoförbundet. Där blev hon först kassör och sedan ordförande. Under 2013 har hon deltagit i ett kandidatprogram som Södersossarna har, för att utbilda och förbereda möjliga framtida kandidater till olika poster.

Budgetförhandlare i FN

Så här presenterar Jenni sig själv:

– Det som gjorde att jag började engagera mig politiskt var jämställdhetsfrågorna. Jag upplever mycket frustration över tanken på att man har så olika förutsättningar och chanser beroende på kön, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. Det finns fortfarande mycket kvar att göra! 

– Jag har en pol mag–examen i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet, och har också studerat vid Berkeley i Kalifornien. Jag skrev min kandidatuppsats i Botswana och efter studierna praktiserade och arbetade jag under ett och halvt år i FN, i ett av generalförsamlingens utskott, där jag var med om att förhandla organisationens olika budgetar och diverse reformfrågor. 

– När jag blev Stockholmare igen, i januari 2011, började jag arbeta med opinionsbildning på en kommunikationsbyrå, Hallvarsson&Halvarsson. Jag arbetar nu med pressfrågor och annat på kommunikationsavdelningen på MTG, ett stort mediebolag med kontor på här Söder.

– Jag ser fram emot att vara med i det konstruktiva arbetet som gruppen gör. Jag hoppas att jag kan göra en insats med mina erfarenheter av Rebella, kommunikationsarbete och FNs budgetförhandlingar!

På sin fritid är Jenni också en ambitiös men, enligt egen utsago, inte särskilt framgångsrik korsordsläsare och hobbykock.

"Bra nytillskott i nämndarbetet"

S–föreningarna i Katarina och Högalid Hornstull nominerade henne. Katarinaföreningen lyfte i sin motiveringen hennes arbete i Rebella, och skrev: 

”Hon är ansvarsfull, arbetar hårt och har en mycket god politisk förmåga. Vi tror därför att Jenni skulle bli ett väldigt bra nytillskott i nämndarbetet här på Södermalm.”

Det var ett ovanligt välbesökt höstmöte, den 30 november, som valde Jenni Larsson med acklamation, det vill säga utan någon motkandidat. Flera medlemmar talade för en av de andra nominerade kandidaterna, mångåriga kampanjledaren Britten Lagerkvist Tranströmer, och lyfte fram hennes stora erfarenheter av tidigare uppdrag. Britten valde dock att avstå från att kandidera den här gången, men höll dörren öppen för att komma igen vid kommande val. 

> Läs mer om s-föreningen Rebella 

> Sammansättningen av (s)-gruppen under 2013

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13