Arbete på Södermalm – det här är sju konkreta saker som Södersossarna vill åstadkomma

På Södermalm är arbetslösheten låg, men i stadsdelen finns grupper och individer som har svårt att få jobb. Södersossarna vill använda stadsdelsnämndens egna verksamheter för att skapa arbeten för personer med funktionshinder. Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare för att kunna attrahera den kompetens som krävs för att säkra välfärden. 

Varje människas rätt och skyldighet att delta i samhället genom ett meningsfullt arbete är och har alltid varit central för oss socialdemokrater. Arbetet är grunden för vår gemensamma välfärd och för den enskildes möjlighet att försörja sig. Ett eget arbete ger självkänsla och ett socialt sammanhang. Därför vill vi  åstadkomma följande sju saker:

1. Sommarjobb åt alla!

Vi vill att alla ungdomar mellan 16 och 18 år som bor i stadsdelen och som söker arbete under sommarlovet ska garanteras tre veckors sommarjobb av stadsdelsförvaltningen. Unga bör även erbjudas arbete under jullovet. 

2. Jobb istället för bidrag – Sigtunamodellen på Södermalm

Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska erbjuda en tidsbegränsad anställning under ett år med kollektivavtalsenlig lön till personer som uppbär ekonomiskt bistånd inom stadsdelen. Med en anställning på ett år kvalificerar personerna sig för arbetslöshetsförsäkringen.

3. Funkislinjen

Vi vill etablera ”Funkislinjen” – ett lokalt samarbete mellan det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade och kommunen för att bli ledande i Sverige i att skapa arbeten för personer med funktionsnedsättningar på Södermalm. 

4. Värna personalen i hemtjänsten

Personalen i hemtjänsten är avgörande för äldre som har behov av hjälp och stöd. För att utveckla hemtjänsten och höja statusen i arbetet vill vi erbjuda hemtjänstpersonal inom kommunen utbildningsmöjligheter på betald arbetstid. 

5. Rätt till heltid och lediga helger

För att klara sitt välfärdsuppdrag måste Stockholms stad bli en mera attraktiv arbetsgivare, bland annat på Södermalm. Vi vill därför att alla som är anställda på deltid inom de verksamheter som styrs av stadsdelsförvaltningen ska erbjudas heltid. Ingen anställd i de kommunala verksamheterna ska behöva arbeta mer än två av fem helger.

6. Skapa jobb genom offentlig upphandling

Där det är möjligt, ska den entreprenör som i sitt anbud beskriver hur den ska anställa sommarjobbande gymnasieungdomar, premieras. Det är ett sätt att uppfylla vårt löfte att alla gymnasieungdomar som vill ska ha ett sommarjobb. Som en del av vårt Framtidskontrakt för Stockholm har vi lovat att anställa arbetslösa som är beroende av försörjningsstöd i viktiga välfärdsverksamheter. Detta ska gälla oavsett om verksamheten drivs i privat eller kommunal regi.

7. Bättre hygien på förskolan ger friskare barn

Många småbarnsföräldrar drabbas av förskolebarn som ofta är sjuka. Vård av barn, VAB, innebär problem i ett pressat arbetsliv och förlorade timmar i ekonomin, utöver att det är synd om sjuka ungar. Mycket kan göras för att minska smittspridningen på förskolorna genom bättre hygien, bättre rutiner och en större del av vistelsetiden utomhus. Vi vill att Södermalm ska bli provstadsdel för bättre hygien i förskolan för att minska behovet av VAB. Både kommunala och fristående förskolor bör erbjudas stöd och resurser för att utveckla metoder för bättre hygien. 

Ett jämlikt samhälle

Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om förskolan och skolan, om vård och omsorg, om bostäder, om kultur och fritid, och om trafik och miljö.  

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

Här kan du läsa om fyra centrala punkter, i ett framtidskontrakt för Södermalm,  i en sammanfattning av valprogrammet. 

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 23:54