Kultur och fritid på Södermalm - nio viktiga saker som Södersossarna vill satsa på 2014-18

Södermalm är Stockholms inofficiella kulturhuvudstad med opera, biografer och teatrar. Konstnärstraditionen är stark och Medborgarhuset med bibliotek, samlings­lokaler och scener för konserter är Söders kulturhjärta mitt i stadsdelen. Konstgräsplaner runt om i stadsdelen används flitigt av ungdomar och vuxna från olika håll i Stockholm. Samtidigt är bristen på föreningslokaler och icke-kommersiella mötesplatser akut, inte minst i Sjöstaden.

Här följer nio saker som vi Södersossar vill genomföra 2014-18.

1. ”Snabba cash” – stöd till ungas egna projekt

För att unga ska kunna förverkliga sina egna idéer vill vi införa ett nytt stöd på Södermalm: ”Snabba cash”. Unga 13-18 år på Södermalm ska enkelt kunna söka medel för att genomföra egna, utåtriktade verksamheter.

2. Anlägg en ny träningshall på Södermalm

Idrott har en mycket stor betydelse för många barn, unga och vuxna. Idrotten skapar samhörighet och bidrar till en bättre folkhälsa. Samtidigt råder det stor hallbrist på Söder. Därför vill vi Socialdemokrater bygga en ny träningshall på Södermalm, så att alla ska kunna ta del av idrottens positiva effekter.

3. Stöd det fria kultur- och föreningslivet

Vi anser att kulturens och föreningslivets krafter har ett värde i sig som fria och oberoende. För att Södermalm ska fortsätta att vara den spännande blandning av människor och idéer är det viktigt vi ökar stöden till dessa verksamheter, som att förbättra situationen för folkbildningen, ateljéverksamheten och amatörverksamheten.

4. Fler konstgräsplaner

Konstgräsplaner skapar nya möjligheter för både den organiserade idrotten och spontanidrotten. Detta är särskilt viktigt för de unga i vår stadsdel. Därför vill vi Socialdemokrater anlägga konstgräsplaner på samtliga befintliga grusplaner på Södermalm.

5. Skapa fler träffpunkter

Alla på Södermalm ska kunna skapa en meningsfull tillvaro. En central del i detta är ett dynamiskt föreningsliv. För att kunna förverkliga detta behöver vi skapa fler mötesplatser. Vi vill utveckla Söders många träffpunkter, exempelvis GlashusEtt och Delight Studios i Sjöstaden, Hartwickska huset och Stiftelsen i Maria samt Medborgarhuset vid Medborgarplatsen. Vi ser gärna att skolor kan användas för föreningar och aktiviteter efter skoldagens slut. Vi vill också ha fler gym, gärna utomhus, som också ska vara anpassade för äldre.

6. Medborgarhuset, en samlingsplats på Söder

Medborgarhuset är en central institution på Södermalm. Vi vill expandera dess verksamhet så att den blir en verklig mötesplats för alla Söderbor, med bad, bibliotek och kulturella aktiviteter. För att stärka föreningslivet ska fler bokningsbara lokaler inrättas. Självklart ska även Forsgrénska badet räddas. Vi är också positiva till att hitta sätt att koppla Medborgarhusets bibliotek till den södra uppgången vid Medborgar-platsens tunnelbanestation, men utgångspunkten måste vara att huvuddelen av bibliotekets lokal ska ligga över marknivå.

7. Mer kulturell utsmyckning på Södermalm

En levande stad är en stad fylld av kultur. Därför vill vi öka den kulturella utsmyckningen på Södermalm. Ett konkret exempel är att införa en kulturvägg nedanför Maria Prästgårdsgata som ska prydas med citat av kända Söderbor.

8. Mer teater under bar himmel

Söder erbjuder redan idag goda möjligheter att framföra utomhusteater, men vi vill skapa bättre förutsättningar. Det sker främst genom kommunala Parkteatern på Långholmen och i Vita bergen. Vi vill därför rusta upp teatern i Vita Bergen och utöka utbudet av föreställningar. Av samma anledning är vi också positiva till byggandet av en ny utomhusteater på Skinnarviksberget.

9. Bibliotek över hela Söder

Biblioteken ser vi som en fantastisk möjlighet för alla att vidga sina horisonter. Denna möjlighet måste finnas på hela Södermalm. Att rusta upp biblioteket i Hornstull ser vi därför som en självklarhet. Samtidigt vill vi inte stanna där, vi vill också bygga ett nytt bibliotek i Sofia.

Ett jämlikt samhälle
Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om jobben, om vården och omsorgen, om förskolan och skolan, om bostäder, och om trafik och miljö.  

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

Här kan du läsa om fyra centrala punkter i ett framtidskontrakt för Södermalm, en sammanfattning av valprogrammet.

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 00:12