Detta tycker (s) på Söder om ny stadsbyggnad på G: nya bostäder, bautabutik och sjukhusbyggen

Nya bostäder vid Rosenlundsparken, på Hornsbruksgatan, Maria Bangata, och Tullgårdsgatan, om–  och tillbyggnad av Södersjukhuset och Ersta sjukhus. Detta är sex aktuella stadsbyggnads-projekt och här berättar vi vad S tycker.

Har du åsikter om dessa eller andra stadsbyggnadsärenden på Södermalm, så kontakta Anders Göransson som är gruppledare i stadsdelsnämnden, eller Joel Malmqvist  som är ledamot i Stads­byggnadsnämnden.  Projekten är kort beskrivna här, men du kan klicka dig vidare till mer information.

1. Nya bostäder vid Rosenlundsparken mm (Linjalen, Rosenlundsparken)

Rvning av förskolebyggnader i parken, nytt kvarter med 220 bostäder och förskola mot den förlängda Swedenborgsgatan, etablering av stor matvarubutik i kvarteret Linjalen och delvis ändrad användning av kvarteret Linjalens gård. Ny detaljplan har inte beslutats.

S tycker: Bra med nya bostäder i området.  Butiken i Linjalen är för stor och det är inte ok att de boende får sämre villkor med service på gården.

2. Nya bostäder på Hornsbruksgatan (Hornsbruksgatan)

Nya bostäder, tunnelbanebyggnad och ny park ovanpå bostäderna på Hornsbruksgatan vid Hornstull.

S tycker: Bra.

3. Nya bostäder mot Maria Bangatan i kvarteret Piskan (Tobaksmonopolet 2, 6 och 7)

Nytt bostadsbus med 10-15 lägenheter mot Maria Bangata. Överdäckning av gården.

S tycker: Bra. Parken får inte bli överxploaterad och entrén från Maria skolgata borde tas upp.

4. Nya bostäder på Tullgårdsgatan i Norra Hammarbyhamnen (Hönsfodret 1)

Ett tidigare industrilager ska byggas om till skola, bostäder med mera. Omkring 35 nya bostäder planeras. Ärendet är i startskedet.

S tycker: Mycket bra!

5. Nytt akutintag vid Södersjukhuset (Södersjukhuset 10)

Ny akutmottagning och ny vårdbyggnad. I framtiden ska ambulanserna tas emot i en nybyggd byggnad i sjukhusets västra del. Pågående planarbete.

S tycker: Positiva, men att det är viktigt att man fortsätter att ta hänsyn till de omkringboendes perspektiv och miljö. Vi vill om möjligt att den tillkommande bebyggelsens låga delar kompletteras med bostäder.

6. Utveckling av Ersta sjukhus (Ersta 24 och Rabatten 9)

Avsikten är att flytta sjukhusets huvudentré från Fjällgatan till Folkungagatan och att uppföra en ny byggnad för vård och utbildning som ersätter dagens byggnad från 1960-talet. En befintlig värmecentral ersättas med en ny byggnad som kan inrymma 50 studentbostäder. Processen har precis inletts, planerad byggstart 2015.

S tycker: Viktigt att sjuksköterskehemmet från 1930-talet på Folkungagatan 127 bevaras. Bra om allmänheten kan passera genom området. Bra med fler studentbostäder på Södermalm.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13