Oppositionen välkomnar att den viktiga verksamheten i Aktivitetshuset blir kvar tills vidare

Aktivitetshuset på Maria Trappgränd, en verksamhet för personer med psykisk ohälsa, skulle till stora delar läggas ner och återstoden flyttas till mindre lokaler. Det föreslog allianspartierna i Södermalms stadsdelsnämnd.  Oppositionen motsatte sig förslaget. Och nu har de styrande bytt fot.  

Gruppledarna för oppositionspartierna i Södermalms stadsdelsnämnd, Anders Göransson (S), Erik Malm (MP) och Gunnar Ågren (V), säger i ett gemensamt uttalande:

"Vi är glada över att allianspartierna nu går på oppositionens linje. Verksamheten i Aktivitetshuset på Södermalm ska fortsätta i nuvarande lokaler och en utveckling av verksamheten och eventuellt lokalbyte ska göras utifrån brukarnas egna önskemål."

- Aktivitetshuset vänder sig till sköra personer. Det ställer särskilda krav på oss politiker och det bästa vore om vi nu kunde nå ett blocköverskridande beslut i frågan. Det är också mer långsiktigt hållbart, säger Anders Göransson (S).

- Nu är uppgiften för alla partier i stadsdelsnämnden att tillsammans med brukarna hitta en lösning så att verksamheten kan utvecklas, säger Erik Malm (MP).

- Framförallt är det viktigt att hålla samman verksamheterna. Brukarna och oppositionenhar framfört en rad konstruktiva förslag och är villiga att diskutera, men det förutsätter att allianspartierna är beredda att lyssna, säger Gunnar Ågren (V).

Information om Aktivitetshusets verksamhet finns här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13