Skidorna i parken - och att välja spår för staden

En liten skidspårslinga i en park på Södermalm - omdebatterad och omskriven som få förslag från Södersossarna. Och viktigare än man först kan tro, funderar här Anders Göransson, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd. 

Det är söndag och jag promenerar förbi Drakenbergsparken.  Fyra åkare kör den 200 meter långa slingan. Få lokalpolitiska frågor har rönt så stor uppmärksamhet som vårt förslag om skidspår. Ett tiotal insändare och artiklar i lokalpressen och DN. Ett par inslag på ABC. Och det är förstås mest en kul grej, men inte bara.

Ett annat perspektiv än mer intäkter och mindre kostnader

Under senare år har vi sett en tendens att likställa värdet av ett projekt med vilka intäkter det generar och kostnader det minskar. Ett företagsekonomiskt perspektiv har kommit att ersätta den samhällsekonomiska analysen. Två jättearenor, när efterfrågan inte räcker till en, och en stor galleria vid Nya Slussen är två lokala exempel där detta synsätt fått ett alltför kraftigt genomslag. Bristen på förskolor och skolor i Sjöstaden är en annat lokalt misslyckande.   

Vårt förslag om skidspår är, i det mycket lilla, lagt utifrån ett annat perspektiv. Så här skrev vi när vi la förslaget första gången 2011:     

Södermalmsborna kan få utlopp för sitt ökande intresse utan att de som idag måste ha bil för att åka skidor. Det ger en positiv effekt på folkhälsan och parkerna, som under sommarhalvåret kan vara rätt hårt belastade, mår bara bra av fler besökare under vintern.  Projektet kan, av praktiska skäl, knappast finansieras av avgifter (till skillnad från t.ex. Hammarbybacken). Det innebär dock inte att efterfrågan saknas eller att spåren om det fanns inte skulle vara uppskattade.”

Våra gemensamma vardagsrum

Södermalms parker är våra gemensamma vardagsrum. De är allt viktigare mötesplatser i den vision om en stad som håller ihop. En viktig del i detta är att stödja och uppmuntra positiva verksamheter tillgängliga för alla.

 Utgångspunkten, den första frågan, när vi bedömer olika förslag bör därför alltid vara vilken nytta de genererar inte hur de påverkar budgeten.

 Och i ljuset av det handlar faktiskt skidspåret om vilken stad vi väljer att bygga. Tillsammans eller var och en för sig. 

Anders Göransson

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13