Stadsdelsnämnden

Nämndgruppen 2016

Vi är sex ledamöter. Fyra ordinarie och två ersättare.

Följ nämnden på Facebook

Ordförande

Anders Göransson (S)
Ringvägen 87
118 61 Stockholm
076-844 87 88
anders_goransson@​telia.com

    

Ledamot

Lisa Marie Gustafsson     (S)    

lisa.marie.gustafsson@stockholm.se    

 

  

Ledamot

Magnus Nilsson (S)
0708-99 66 88
magnus@nilssonproduktion.se
  

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Britten Lagerkvist Tranströmer (S)

 

 

 

 

 

 

Ersättare  

Erik Arroy Thiam (S)
 erikarroy@gmail.com  

 

    

Ersättare

Cassandra Solback (S)
 love_te_quiero@hotmail.com