Elva viktiga saker att göra för att förbättra Södermalms trafik och miljö 2014-18

Södermalm är en stadsdel som präglas av både tät trafik och lummiga grönområden. Tiotusentals Stockholmare är beroende av att byten vid trafikknutpunkter som Södra station och Slussen fungerar smärtfritt. Allt fler tar cykeln från bostaden i Söderort till arbetet i City och trängs i rusningstid längs Götgatan, Stadsgården och Långholmsgatan. Grönområden som Vita bergen och Tanto är platser för rekreation för många fler än vi som bor på Södermalm. Vi södersossar vill bygga ut kollektivtrafiken och ha plats med både grönområden, utbyggda cykelstråk och nya bostäder.

1. Smart bilism på Söder

Vi vill gynna bilpooler främst genom att reservera fler p-platser. Med bilpooler får fler tillgång till bil samtidigt som behovet av både privatägda bilar och p-platser minskar. P-talet, alltså antalet p-platser per bostad, bör vara lågt när nya bostäder byggs på Södermalm med närhet till butiker och kollektivtrafik.

2. Rensa luften på Söder genom en dubbdäcksavgift

För många bilar med dubbdäck är huvudorsaken till de hälsofarliga partikelhalterna i luften på Söder. Nuvarande dubbdäcksförbud på Hornsgatan fungerar inte bra. Vi vill istället införa en dubbdäcksavgift enligt norsk förebild så att andelen bilar med dubbdäck minskar betydligt utan att trafiksäkerheten hotas.

3. Lättare att cykla på Söder

Vi vill ha fler separata cykelbanor, särskilda genomfartsleder för cykelpendlare, prioriterad snöröjning av gång- och cykelbanor, fler lånecyklar och en fördubbling av antalet stöldsäkra cykelstolpar. Vi vill undersöka om Södermalm kan få flexibla cykelstråk som kan anpassas efter säsong: breda cykelbanor med hög kapacitet sommartid, smalare cykelbanor under vintern när färre cyklar.

4. Rusta stråket längs Årstaviken – gåfart för cyklister

Årstavikens strandkant är en naturskön promenadväg mellan Skanstull och Tanto. Vi vill rusta stråket och i det arbetet inspireras av Norr Mälarstrand mellan Stadshuset och Rålambshovsparken med fler bryggor, bänkar och vacker växtlighet. Kanske paviljonger och pontonbryggor för barer och kaféer. För att gångtrafikanter och cyklister bättre ska kunna samsas på det populära stråket vill vi hitta sätt att anpassa cyklisternas hastighet till de gående.

5. Styr bort cyklarna från Götgatspuckeln

I dag rör sig både fotgängare och cyklister på Götgatspuckeln. Sommartid är det trångt och trafikfarligt. Både i backen ned mot Hornsgatan och vid Björns trädgård är det trångt med cyklar. Vi vill tydligare leda om cykelstråket från Götgatspuckeln och göra Repslagargatan till ett attraktivt alternativ för cyklisterna.

6. Fixa mer grönska på Söder

Vi vill utveckla parker och grönytor så att de blir bättre både för lek, picknick, motion och djurliv. Några områden som vi vill utveckla och göra mera attraktiva är Fåfångan, Tantoberget och sydöstra delen av Reimersholme.

7. Alkoholförbud i Tantolunden

Tantolunden är en av våra mest attraktiva och välbesökta parker. Tyvärr har ordningen i parken blivit sämre. Klagomålen från kringboende, kolonister och besökare har ökat. Ett alkoholförbud mellan kl. 00.00 och 07.00 löser självfallet inte alla problem utan ett förbud ska förstås kompletteras med andra åtgärder.

8. Låt stombussar fortsätta till Sjöstaden

Sjöstaden är en snabbt växande stadsdel med drygt 17 000 invånare. Tvärbanan och buss 74 behöver kompletteras med mer kollektivtrafik. I dag går SL:s stombusslinje två mellan Norrtull och Barnängen i Sofia på Södermalm. Vi vill pröva att låta stombuss fortsätta till Sjöstaden via Danvikstull. Därmed får Sjöstadsborna en direktlinje till City, i väntan på en utbyggd T-bana.

9. Bygg ut T-banan till Nacka via Södermalm och Söderort

Stockholm växer och trängseln i trafiksystemet är redan stor. För att kunna bygga fler bostäder och underlätta resandet vill vi bygga ut tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Gullmarsplan och Nacka med nya stationer i Sofia och Sjöstaden. Ny tunnelbana ger bättre kollektivtrafik för söderborna och klimatsmarta och effektiva resor i en växande storstad.

10. Ge Nacka- och Värmdöbussarna bästa platsen i nya Slussen-terminalen

Moderaterna driver linjen att terminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ska sprängas in i Katarinaberget. Vi menar att det är en dyr och dålig lösning som ger långa byten mellan t-bana och buss. Vi vill att bussterminalen ska ligga så nära t-banans perronger det är möjligt.

11. Båt till Årsta holmar

Ute i Årstaviken ligger Årsta holmar, gröna öar som i dag är hemvist för fågelliv och bävrar. Vi vill att staden möjliggör för Stockholmarna att nå holmarna med roddbåt under vissa tider på året i form av organiserade turer. Miljöintresset måste samsas med människors intresse av att besöka Årsta holmar – vi vill inte störa under fåglarnas häckningstider. Att erbjuda tillträde till holmarna per båt är billigare än en dyr fast förbindelse, som ändå inte kan nyttjas under stora delar av året.

Ett jämlikt samhälle
Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om jobben, om vården och omsorgen, om förskolan och skolan, om bostäder, och om kultur och fritid.  

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

Här kan du läsa om fyra centrala punkter i ett framtidskontrakt för Södermalm,  en sammanfattning av valprogrammet.

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 00:05