Nya Slussen har fått grönt ljus - vad gör vi?

Alliansen i stadshuset har fått grönt ljus juridiskt för sitt Slussen. Vad tycker Södersossarna att man ska göra då? Den frågar besvarar här Joel Malmqvist och  Catarina Carbell, föreningens ordförande och vice ordförande. 

Den 27 september beslutade Mark- och miljööverdomstolen att godta detaljplanen för den Slussen-förnyelse som alliansen i Stockholm tidigare beslutat om. Domstolen bestämde samtidigt att man inte kan överklaga domen. Därmed har ett viktigt juridiskt hinder för Slussen-planen försvunnit. 

Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater ser stora brister med alliansens Slussen-plan och därför gärna sett en annan dom. De höga kostnaderna, många år av trafikomläggningar, buller och problem för pendlare och boende på Södermalm hotar. Vi socialdemokrater kväljer inte dom. Men det betyder inte att vi passivt kommer att åse hur alliansen begår allvarliga misstag i Slussen-frågan. Det finns mycket att göra för att styra undan från de värsta problemen med alliansens Slussen-plan. 

Den föreslagna bussterminalen inne i Katarinaberget omfattas inte av Slussen-domen och bör inte byggas. Busspendlarna från Nacka och Värmdö måste ha snabba och smidiga byten mellan trafikslagen och därför bör bussarna stanna på samma plats som i en ny fräsch anläggning. Bussen ända fram till Slussen är fortsatt vår linje – inte stickspåret in i berget. I dag finns beslut om en totalkostnad för Slussen-projektet på åtta miljarder kronor. Det är mycket pengar, men få tror idag att det kommer att räcka. Projektet har blivit dyrare samtidigt som intäktskällor har fallit bort. Slussen hotar att bli en gökunge som går ut över välfärd och andra kommunala åtaganden. Vi kommer att följa ekonomin i Slussen-projektet och motsätta oss fördyringar. 

Slussen är idag en sliten, nedgången och allt annat än funktionell och gästvänlig plats. Den behöver rivas och byggas ny. Att bygga om Slussen kan göras dyrt och dåligt och med följden att livet på Södermalm störs under närmare tio år. Men det behöver inte bli så. Även inom ramen för den detaljplan som nu vunnit laga kraft kan mycket göras för att Stockholmarna ska få en så bra och billig lösning som möjligt. Det är målet för oss socialdemokrater på Södermalm.

Joel Malmqvist och Catarina Carbell, ordförande respektive vice ordförande och ordförande i Slussen-gruppen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13