"Varje förslösad skattekrona är en stöld av folket"

Lättsinnighet med medborgarnas resurser och en systematisk ovilja att ta ansvar. Det tog några år, men nu kan vi se de drag som karaktäriserar de Nya moderaterna. Okunnighet och nonchalans löper som en röd tråd genom den senaste tidens skandaler: dåliga affärer, utförsäljning av gemensam egendom till långt under marknadspris och illa skötta upphandlingar. Det skriver Sofie Evertsson och Joel Malmqvist från Socialdemokraterna på Södermalm på debattsiten Newsmill.

Läs hela Newsmill-artikeln här.

Sofie och Joel skriver bland annat:

"Vi vill ansluta oss till den legendariske socialdemokraten och socialministern Gustav Möllers devis 'Varje förslösad skattekrona är en stöld av folket.' Pengar som tas ut i skatt av medborgarna måste användas till välfärd och viktiga investeringar. Ska gemensamt ägd egendom avyttras ska det ske till högsta möjliga pris.

Alla politiker gör misstag. Även socialdemokrater har fattat dåliga beslut som blivit kostnasamma för det allmänna. Två saker skiljer emellertid ut moderaternas agerande: På grund av ideologisk dogmatism eller inkompetens har de i flera fall valt att gå vidare med affärer trots att det redan innan varit tydligt att det skett till usla villkor för det allmänna. Efter att usla affärer avslöjats i media eller av oppositionen har ansvariga beslutsfattare vägrat att ta ansvar. 

Har man gjort fel måste man ta ansvar. Det gör inte de nya moderaterna. Varken i regeringen, i Stockholms läns landsting eller lokalt på Södermalm."

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13