Visa:

Motion till partikongressen- Kooperativ har en roll i välfärdssektorn

2012-03-11
Vid sidan av offentligt driven verksamhet inom välfärdssektorn har vinstmaximerande bolag nu fått ...

Motion till partikongressen om att utreda förutsättningarna för lagreglering av uppdrag och ansvar inom folkhälsoområdet

2012-03-11
Sedan riksdagen år 2003 antog en ny och sektorsövergripande folkhälsopolitik har mycket hänt både i ...

Motion till partikongressen om tillsättande av en nationell kommission för jämlikhet i hälsa

2012-03-11
Hälsan och livslängden har under lång tid i stort förbättrats i vårt land. Samtidigt har de stora ...

Motion till partikongressen om hälsa och välbefinnande som vision

2012-03-11
Vårt parti talar om tillväxt som en förutsättning för en bättre välfärd. Vi har utgått från att ...

Motion till partikongressen om krav på hälsofrämjande insatser inom primärvården

2012-03-11
Historiskt sett arbetade sjukvården med fokus på hälsofrämjande insatser; som bättre hygien, ...

Motion till partikongressen om hälsofrämjande skolor

2012-03-11
De största hälso- och livslängdsskillnaderna finns idag mellan de människor som har en lång ...

Motion till Stockholms arbetarekommun om att utreda förutsättningarna för lagreglering av uppdrag och ansvar inom folkhälsoområdet

2012-01-03
Sedan riksdagen år 2003 antog en ny och sektorsövergripande folkhälsopolitik har mycket hänt både i ...

Motion till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2012 "Cykelfärd Stockholm"

2012-01-03
Motion till Stockholms arbetarekommuns   årsmöte 2012   " Cykelfärd Stockholm" Cykling är ...

Motion till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2012 om hälsa och välbefinnande som vision

2012-01-03
Vårt parti talar om tillväxt som en förutsättning för en bättre välfärd. Vi har utgått från att ...

Motion för ökat lokalt folkhälsoarbete i Stockholm

2011-03-20
I maj 2010 publicerades en rapport över hälsoläget i Stockholms län som baserades på den senaste ...