Välkommen till Bättre och Jämlik Hälsa!

Nedan är en länk till vår blogg:

 

http://jamlikhalsa.wordpress.com/forening/

 

Hälsan och livslängden är idag mycket klass-, köns- och generationsbunden. De senaste decennierna har det generella hälsoläget i Sverige förbättrats kraftigt, men de relativa skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är så gott som oförändrade sedan 1970-talet. Ungdomar, särskilt unga kvinnor, har fått en sämre psykisk hälsa. Det är fortfarande stor skillnad i dödlighet mellan personer med olika utbildningsbakgrund.

De stora hälsoklyftor som idag finns handlar inte främst om genetik eller individens val av livsstil. Att sätta fokus på en god hälsa för hela befolkningen betyder att politiska förändringar måste till stånd för de flesta samhällsområden, det handlar om inkomsternas fördelning, jobben, fysisk planering, skolan m.m. Det är en politik som står i skarp kontrast mot den borgerliga regeringens politik som vill lägga ansvar för hälsan enbart på individen. Människor formas av sina livsvillkor och det är ojämlika livsvillkor som skapar skillnader i hälsa. Stressrelaterad ohälsa drabbar främst dem som har sämre livsvillkor än andra.

Vilka är vi och vad vill vi? 

S-föreningen Bättre och jämlik hälsa bildades i december 2008. Föreningen verkar för en bättre och jämlik hälsa genom att påverka samhällsdebatten och politiken att fokusera på det som skapar hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Folkhälsans bestämningsfaktorer finns inom alla politikområden. För den enskilda individen är en god hälsa en av de absolut viktigaste frågorna.

För att lyfta viktiga folkhälsofrågor arrangerar föreningen öppna seminarier och diskussioner i samarbete med ABF.

Föreningen ingår i Stockholms arbetarekommun, men är öppen för alla socialdemokratiska sympatisörer i landet som vill delta i arbetet för en bättre och jämlik hälsa. Medlemsavgiften är 100 kronor. Styrelsen består sedan årsmötet 2012 av: Marianne Upmark, ordförande, Johanna Falk, vice ordförande, Berit Andersson, kassör, Iréne Lindström, sekreterare, Hans Brunnberg, Johanna Gerefelt, Katharina Zetterström och Hans Dahlberg.

Vill du bli medlem i föreningen kontakta oss via den röda ”boxen” på första sidan