Landstinget i Värmlands historia

De fem borgerliga partierna vann valet 2002 mycket påa tt de lovade backa tillbaka till en sjukvård och kanske framförallt en sjukvårdsstruktur som redan blivit för gammal, dessutom lovade de att upphandla mer vård för att få mer vårdgivare vilket enligt dem skulle bli mycket billigare.

Der borgerliga majoriteten under dessa år lämnade efter sig en verksamhet i gungning.

Vårt första beslut när vi tog tillbaka styret i Landstinget igen efter valet 2006 var att avskaffa avgifterna för barn och ungdomar som den borgerliga majoriteten införde som ett av de första besluten efter valet 2002. För oss var det en mycket viktig fråga - inga barn ska behöva avstå vård på grund av brist på pengar.

Vi sa upp dyra entreprenadavtal och återtog vården i egen regi för att få en mer likvärdig vård i hela länet.

Men framförallt har vi fått ordning på ekonomin, vi har stenhård kostnadskontroll och är nu det landsting i Sverige som har näst lägst kostnadsökning.

Mer om Landstingets historia finns att läsa om under Landstingsfliken - Vår politik.

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-23 14:39