Landstingsmål

Visionen är en effektiv sjukvård av hög kvalitet utan köer och utan väntetider. Vi vill investera i forskning och utveckling för att utrota sjukdomar, minska lidande och förebygga framtida kostnader.

Mer om Landstingsmålen finns att läsa om under Landstingsfliken - Vår politik.

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-23 13:49