Landstingsmajoriet

 

 

Landstinget i Värmland

 

Nu går vi vidare

 

Den politiska majoriteten i Landstinget, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har under innevarande mandatperiod arbetat hårt med att förbättra den värmländska vården. Vi har lyckats med detta trots snäva ekonomiska ramar och vi har idag en mycket låg kostnad för hälso- och sjukvården i Värmland och den näst lägsta kostnadsutvecklingen i landet under de senaste åren. Detta har varit möjligt tack vare ett gott samarbetsklimat mellan oss politiker och vår duktiga personal. Vi har skapat ordning och reda i landstinget och har ett gott samarbete med länets kommuner och andra landsting, detta ger resultat både för ekonomin och värmlänningarna.

 

Bättre tillgänglighet

- Stor tyngd har lagts vid att öka tillgängligheten både telefontillgängligheten men också tillgängligheten till vårdinrättningar, allt i syfte att öka tryggheten hos alla som bor och vistas i vårt län. Månatliga mätningar visa också att det har skett mycket kraftiga förbättringar och att allt fler värmlänningar bekräftar detta, säger landstingsrådet Gunilla Svantorp (S)

 

Inga långa köer

- Det stora arbete som lagts ner på att öka tillgängligheten till specialistläkare och behandlingar (operationer) har också varit framgångsrikt och vi klarar nu att uppfylla vårdgarantin. Detta innebär att patienter slipper att stå i ändlösa köer vilket var fallet för ett antal år sedan, säger landstingsrådet Monica Ekström (V).

 

Nu ökar vi tryggheten ytterligare

- Nu vill vi ta ytterligare steg för ökad trygghet och tillgänglighet och vi har därför gett våra verksamheter i uppdrag att arbeta för att sänka tiden för mottagning och behandling från 90 dagar som vårdgarantin säger till 70 dagar, vi vill också att väntetiderna på våra akutmottagningar sänks så att de flesta som söker vård ska tas omhand inom max 3 timmar,  säger landstingsrådet Ulric Andersson (S)

Helikopterberedskap

- Vi har under innevarande mandatperiod förstärkt ambulansverksamheten och nu vill vi att beredskapen till akuta transporter förstärks ytterligare och därför har frågan om tillgång på akuta helikoptertransporter utretts och vi vill att denna fråga får en tillfredställande lösning under den kommande mandatperioden, allt i syfte att ytterligare öka tryggheten för våra invånare i Värmland,  säger Ulric Andersson (S).

 

För att kunna förverkliga vår målsättning krävs att vi har de ekonomiska förutsättningar som behövs och vi kommer att fortsätta föra en ansvarsfull politik. Det krävs också att staten tar sitt ansvar och fortsätter att kompensera för det stora skattebortfall som skett under de senaste åren.

Med en fortsatt borgerlig regering kommer allt mera av våra gemensamma resurser i kommuner och landsting att gå till ytterligare skattesänkningar och allt mera av den grundtrygghet vi önskar oss kommer att försämras eller få betalas ur egen ficka. Därför behöver vi en RödGrön regering efter den 19 september som prioriterar mer resurser till kommuner och landsting.

 

2010-04-19

Ulric Andersson (s)             Gunilla Svantorp (s)            Monica Ekström (v)

070-662 23 07                    070-235 13 46                    070- 319 42 15

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-20 14:31