Tack

 

Socialdemokrater i Värmland

 

ETT STORT TACK

 

Socialdemokraterna tackar för det stöd som väljarna har visat oss.

 

Vi ska lägga vårt fokus på att ta hand om varandra på ett så bra och rättvist sätt

som möjligt, vilket behövs med tanke på det allt hårdare samhällsklimatet.

 

Under valrörelsen har vi samtalat med många som har haft goda idéer. Dessa tar

vi med oss och ser om de kan realiseras.

 

Dina åsikter behövs för en levande demokrati!

 

Ann-Kristine Johansson

Ordförande Socialdemokraterna Värmland

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-21 14:10