Palestina

 

Västbankens och Gazas framtid är en ständig källa till uppblossande stridigheter mellan israeler och palestinier. Munkfors arbetarkommun har tillsammans med partidistriktet i Värmland ett projekt i Palestina.

Projektet syftar till att Fatah ska få erfarenheter från det socialdemokratiska partiet i Sverige, till exempel i hur man värvar medlemmar, hur man arrangerar kongresser och så vidare. Men även hur man kommunicerar med väljare och bygger förtroende för politiken. Vi organiserar det partiinterna arbetet, som medlemskontakter, vi kommer även att utbyta erfarenheter om jämställdhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.


1967 ockuperade Israel, Sinai, Golan, Västbanken, Gaza och östra Jerusalem anekterades. I fredsavta-let som undertecknades 1993 mellan den dåvarande israeliske premiärministern Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yassir Arafat stadgades, att de israeliska trupperna skulle dras tillbaka från Gaza, Jeriko och de tätbefolkade områden på Västbanken.

Efter de uppblossade oroligheterna hösten 2000 har dock fredsprocessen gått i stå och Israel har återtagit de centrala territorierna. De olika palestinska områdena är skilda från varandra genom olika former av militära avspärrningar. Palestinierna kan inte förflytta sig mellan dem utan särskilt tillstånd från Israel. Den ekonomiska strukturen på Västbanken och Gaza är svagt utvecklad och starkt beroende av Israel. Ett stort ekonomiskt problem är den höga arbetslöshe-ten på Gaza och Västbanken.

Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Palestina

Nyheter från Värmland

Första maj 2017

2017-04-19

1 maj 2017Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.   ARVIKA Talare: RiksdagsledamotBerit HögmanUngdomstalare från SSUStefan Jonsson 13.30

Framåt för Oslo-Stockholm

2017-04-11

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Palestina

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen