Vitryssland

 

Av de stater som tidigare utgjorde Sovjetunionen är förmodligen Vitryssland den stat som i störst utsträckning har bevarat det gamla sovjetsystemet. Lukasjenka tystar oppositionella, men han har också ett visst stöd inom den egna befolkningen, i synnerhet på landsbygden. Socialdeomkraterna i Värmland var med på den första partiresa någonsin till Brest i Vitryssland. Det var för åtta år sedan och vi är fortfarande igång.

Vitryssland är en auktoritär stat med avsaknad av demokrati. Landet styrs av den så gott som enväldige presidenten Alexander Lukasjenko, som också kontrollerar landets största fackliga organisation.
Genom repressivt styre och statskontroll över medierna har president Lukasjenko lyckats att fragmentisera oppositionen. Flera kritiker av regimen har försvunnit och de parlamentsval som genomfördes 2000 var inte demokratiska enligt internationella observatörer.

Svag ekonomi

Landets ekonomi är mycket svag. Några djuplodande reformer har inte genomförts efter självständigheten efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Inflationen är hög och tillväxten obefintlig. Den privata sektorns andel av BNP uppgår till endast 20 procent. Få utländska företag vill investera i landet.

Ryssland och andra före detta Sovjetländer var länge den stora marknaden för de vitryska varorna. Dessa marknader finns kvar, men numera får den vitryska staten och de vitryska företagarna nästan aldrig betalt i pengar, utan i råvaror eller färdiga produkter. Samtidigt håller få varor tillräcklig kvalitet för att kunna exporteras till väst.

Allt fler människor i Vitryssland lever under existensminimum. Landet är isolerat från omvärlden, både ekonomiskt och kulturellt. Både TBC och HIV/AIDS är ett ökande problem.

Kan inte arbeta öppet politiskt

Hos medlemmar i Maladaja Hramada är kunskapsbristen inom områden som organisationsuppbyggnad, praktiskt valarbete, mötesteknik med mera stor. Detta som en följd av en lång period av Sovjetstyre följt av en icke demokratisk regim. Ett problem som de har uppmärksammat oss på vid våra studiebesök i regionen.
Under dessa besök samt vid besök här i Sverige har vi diskuterat hur vi skulle kunna hjälpa till med deras problem. Det är i dagsläget svårt för dem att arbeta helt öppet i sitt hemland, vilket leder till att de har svårt med att kunna ta till sig grundläggande kunskaper inom området, föra dessa kunskaper vidare etc.

Studiecirklar

Målet med vårt utbildningsprojekt är att ge kunskaper till ett stort antal invånare i Bres regionen. Vi vill alltså implementera studiecirkeln som arbetsform i Brest och på det viset se till att många fler får nytta av dessa kunskaper genom indirekt hjälp till självhjälp.

Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Vitryssland

Nyheter från Värmland

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Var med i årets stora utbildningssatsning

2017-01-25

Är du en av de medlemmar som kommer att delta i vår stora utbildningssatsning, ”Socialdemokratiskt ledarskap, ideologi och politik”? Vi vänder oss

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Vitryssland

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen