Äldre pressmeddelande


PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-05-12

Tommy Ternemar (S): Befogad kritik mot regeringens krispolitik

– Lars Calmfors, ordförande för regeringens eget finanspolitiska råd, ger regeringen och Anders Borg underkänt på ett flertal områden. Bland annat så efterlyser Calmfors och det finanspolitiska rådet kraftigare stimulanser för att motverka "sysselsättningskrisen". Statsbidragen måste höjas mer än vad regeringen innan har förslagit, arbetsmarknadsutbildningarna måste utökas och en höjning av a-kassan genomföras för att stimulera den svenska ekonomin, säger Tommy Ternemar s-ledamot i finansutskottet.

– Jag delar rådets analys att den allvarliga krisen kräver aktivitet från politiska beslutsfattare. Rådet förordar en större stimulans med mer resurser till kommunerna och fler platser i yrkesinriktad arbetsmarkandsutbildning. Rådets analys ligger helt i linje med min syn på väl avvägd ekonomisk politik, säger Tommy Ternemar

Finanspolitiska rådet tillsattes av Anders Borg (M) själv efter valet 2006. Rådet med flera tunga nationalekonomer, har i uppdrag att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I går presenterade de sin rapport Svensk Finanspolitik.

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-04-16

Kommer regeringen att anslå pengar till Sunneberg?


Den frågan ställer socialdemokraten Tommy Ternemar till socialminister Göran Hägglund med anledning av att regeringens beslut att detaljplanen för Sunneberg får godkänt.

Kristinehamns kommun har tillsammans med Statens Institutionsstyrelse kommit överens om att placera ett ungdomshem på Sunneberg som kompensation för de statliga arbetstillfällen som gick förlorade i samband med försvarsbeslutet att lägga ner militäranläggningen i Kristinehamn. Ett ungdomshem som Sunneberg skulle generera cirka 130 arbetsplatser till Kristinehamns kommun.

– Ungdomshemmet finns fortfarande kvar som löfte, men frågan är om regeringen vill genomföra ett socialdemokratiskt löfte, menar Tommy Ternemar.

– Att bygga hemmet skulle inbära ca 130 arbetstillfällen till Kristinehamn och i dessa tider borde vi göra allt vi kan för att generera jobb, säger Tommy Ternemar.

Läs hela frågan:

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

PRESSMEDDELANDE
Arvika 2009-03-30
För ytterliggare upplysningar:
Lars-Ove Jansson, 070-666 51 92
Claes Pettersson, 070-627 27 02

Arvikas socialdemokrater värnar tryggheten när världsekonomin gungar
Det kan inte ha undgått någon att de dåliga ekonomiska tiderna sätter den kommunala ekonomin på prov.

De sänkta skatteintäkterna gör att resurserna minskar i landet och att många kommuner kommer att tvingas välja mellan uppsägningar eller stora underskott i ekonomin. Den moderatledda regeringen väljer i detta läge att låna pengar till ytterligare skattesänkningar. Sparandet kan öka bland dem som har det gott ställt och konsumtionen minskar bland dem som är sjuka, arbetslösa eller pensionärer. Förutom den fördelningspolitiska orättvisa som ligger i detta kommer det att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen.

Hur ska då Arvikas socialdemokrater göra i det här läget? Ska vi agera stötdämpare gentemot den borgerliga politiken och värna en välfärd som är under attack av såväl lågkonjunkturen som den borgerliga regeringens politik?

Svaret är JA!

Tack vare att Arvikas socialdemokrater har skött kommunen med god ekonomisk hushållning genom åren står vi rustade för att kunna värna jobben och välfärden i vår kommun. Det kan innebära ett underskott som måste hämtas hem, men det blir enklare att hantera om väljarna byter regering 2010. Med en s-ledd, rödgrön regering kommer en politik som sätter vård, skola och omsorg före skattelättnader.
 
Därför vågar Arvikas socialdemokrater värna tryggheten mitt i den världsekonomiska turbulensen.  Därför klarar vi att satsa på att behålla de kommunala jobben.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen Arvika.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 


PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-03-26

Lars Mejern Larsson (S): Regeringens avregleringen innebär buss i stället för tåg.


Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet, ställer sig kritisk till regeringens förslag att avreglera tågmarknaden. Han menar i motsats till infrastrukturminister Åsa Torstensson analys, att det skulle sänka priserna, i stället kommer att resultera i höjda priser och glesare tågtrafik.

– Det grundläggande problemet är att det inte finns tillräckligt med spårkapacitet och detta löser man inte med en avreglering. En avreglering kan endast bli effektiv först efter en utbyggnad av järnvägsspåren, menar Lars Mejern Larsson.

– De starka järnvägsbolagen kommer sannolikt att köpa upp större delen av det utrymme som finns tillgängligt på de mest trafikerade sträckorna, vilket innebär att de resenärer som i dag reser med Länstrafik får förbereda sig att ta bussen till Kristinehamn och Arvika i framtiden, säger Lars Mejern Larsson.

– Regeringens nuvarande infrastruktursproposition innehåller först och främst satsningar på väg. Satsningar på järnväg lyser med sin frånvaro. Det är underligt att Åsa Torstensson inte förstår att för att få fler tåg på banan så krävs mer räls och för mer räls så krävs nationella satsningar. En avreglering kommer på intet sätt resultera i mer järnväg och heller inte i nuläget, ett lägre pris. Regeringens idologi får än en gång gå före sunt förnuft, säger Lars Mejern Larsson.


För mer information
Lars Mejern Larsson
070-586 07 97
lars.mejern.larsson@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-03-19

Tommy Ternemar (S) kommenterar uteblivna pengar till kommunerna


Riksdagsledamot Tommy Ternemar (S), ledamot i Finansutskottet, har idag blivit varse av utskottet att det inte blir aktuellt med några extra pengar till Sveriges kommuner i år, vilket också drabbar Värmland hårt.

– Sveriges kommuner befinner sig i en akut situation. Regeringens beslut att inte tillföra kommunerna några extra pengar kommer innebära att ca 20 000 personer inom välfärdssektorn sägs upp. Socialdemokraterna hade i detta läget tillfört extra ekonomiska medel till kommunerna för att de ska kunna upprätthålla den kvalitativa välfärd som svenska folket förtjänar och behöver. Nu riskerar vi även stora uppsägningar inom skola och sjukvård, säger Tommy Ternemar.

– Situationen är närmare desperat i många av våra Värmländska kommuner och de måste få klara besked från regeringen. Det går inte att hålla dem på sträckbänken längre. Det står för mycket på spel, menar Tommy Ternemar.

– Det handlar inte om att regeringen inte kan tillföra pengar till kommunerna, utan att de inte vill. Det blir en fråga om ideologi. Socialdemokraterna prioriterar skola och sjukvård, regeringen sänkta skatter för de redan rika, avslutar Tommy Ternemar.

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-03-13

Stoppa mosa Mona-kampanjen nu!

 

De senaste veckorna har det rasat en mosa-Mona Sahlin kampanj runt om i landet. Med anledning av detta har Lars Mejern Larsson (S) facklig företrädare och riksdagsledamot startat en kampanj på Facebook, "Män som stöttar Mona". Gruppen har växt snabbt och gått från 0 till 200 medlemmar på endast tre dagar.

– De som har försökt skapa en bild av att det inte finns ett stöd inom arbetarrörelsen begår ett gruvligt misstag. Har det nu varit tvivel så är detta borstspolat från och med i dag.  Vi är rejält trötta och förbannade på medias bild av Mona Sahlin. Vi är stolta över henne, står bakom henne och vill med denna grupp också visa det, säger Lars Mejern Larsson.

– Arbetet med gruppen har precis påbörjats, dock så den har redan visat att det finns ett stort stöd för vår partiledare. Hon har en oerhörd erfarenhet inom partiet och inom politiken och har mångas förtroende även om media vill ge en annan bild utav det, säger Lars Mejern Larsson (S).

 

För mer information
Lars Mejern Larsson
070-586 07 97
lars.mejern.larsson@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

 


 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-02-10

Regeringens politik har blivit en Värmländsk säkerhetsrisk

--------------------------------------------------------------------------------

– Regeringens nya a-kasseregler slår i alla led. Deras ogenomtänkta politik har nu blivit en säkerhetsrisk, då många deltidsbrandmän tvingas avsäga sig sitt arbete hos räddningskåren. Majoriteten av de anställda vid räddningskåren har ett heltidsarbete och arbetar som brandmän på deltid vid sidan av ordinarie jobb, säger Lars Mejern Larsson (S)

– Många av dessa brandmän har råkat ut för varselvågen och när de nu får gå från sina ordinarie jobb så måste de avsäga sig sitt deltidsarbete vid brandkåren av ekonomiska skäl. Detta kan få ödesdigra konsekvenser då brandkåren står för samhällets säkerhet. Regeringens politik har nu blivit en säkerhetsrisk, säger Lars Mejern Larsson.

 

För mer information
Lars Mejern Larsson
070-586 07 97
lars.mejern.larsson@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se


 

 

 


PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-02-06

S möjliggör nya jobb - 1 350 fler utbildningsplatser till Värmland

--------------------------------------------------------------------------------

- Sverige har goda förutsättningar. Utnyttjar vi de här åren rätt kommer Sverige att nå nya framgångar. Regeringens passiva och oansvariga politik fördjupar krisen. Arbetslösheten är redan högre nu än för två år sedan. Det är dags att ta till vara på de resurser som dessa människor utgör. Därför vill vi tillföra 1 350 fler utbildningsplatser till Värmland, säger Tommy Ternemar (S) ledamot i Finansutskottet.

- Sveriges största tillgång är människors vilja och möjlighet till arbete. Men regeringen sänker skatten istället för att satsa på jobben. Vårt förslag är ett brett spetskompetenslyft. Den som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter att utveckla sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft. Vi vill genom detta också stärka näringslivets konkurrenskraft i Värmland. I motsats till regeringen vill vi ta ansvar för Sverige och vända svåra utmaningar till möjligheter. Vi sätter jobben först, säger Tommy Ternemar (s)

- Vårt förslag skulle innebära en satsning och framtidshopp till alla de som nu får gå från bland annat Volvo i Arvika, säger Tommy Ternemar.

Läs hela motionen:

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

 

----------------------------------------------------------------------------------------

  PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-01-29

Fortsatt svår situation för Värmländska mackägare

--------------------------------------------------------------------------------

Tommy Ternemar (S) fortsätter sitt arbete med att försöka få upp mackägares och lanthandlares situation i bland annat Värmland, på den politiska agendan. Tidigare har han skrivit en motion och i veckan lämnade han in en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren (C) där han efterfrågar intiativ till en översyn av saneringsarbetet för att hitta en hållbar ekonomisk situation för de inblandade.

Ansvaret för att miljösanera marken efter en bensinmack har lagts ned ligger i dag på fastighetsägaren. Sanering är en dyr process och få bensinboloag bidrar till saneringen, varav kostnaden faller på fastighetsägaren. De flesta bensinmackarna i Värmland drivs av lanthandlare. Därför äventyras även den viktiga livsmedelsförsörjningen då bensinmackar tvingas lägga ned.

- Många bensinmackar kopplade till lanthandel har under det senaste året tvingats att lägga ned till följd av ökade krav. Detta urholkar hela landsbygden eftersom fastighetsägarna inte kan sälja sina fastigheter då saneringskravet kommer med på köpet och är en mycket kostsam historia. Den ekonomiska förlusten blir således dubbel för mackägarna, säger Tommy Ternemar.

- Regeringen måste komma med intiativ till en översyn av saneringsarbetet i syfte att hitta en ekonomisk lösning och det snart, annars riskerar landsbygden att helt dö ut, menar han.

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

--------------------------------------------------------------------------------------

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-01-29

2 432 personer i Värmland riskerar förlora sin sjukpenning  

--------------------------------------------------------------------------------

Fler än 2400 personer riskerar att förlora rätten till sjukpenning när nya regler i sjukförsäkringen slår igenom. Riksdagsledamot Marina Pettersson (S) kräver nu att regeringen stoppar verkställigheten av de nya reglerna.

De nya reglerna, den så kallade rehabiliteringskedjan, innebär att det efter tre månader prövas om den sjukskrivne kan klara av andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren. Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Nu i början av 2009 räknar Försäkringskassan med att 79 000 personer i hela landet befinner sig i den situationen. I Värmland handlar det om exakt 2 432 personer. Bara i Luleå handlar det om 552 personer och i redan krisdrabbade Arvika är det närmare 350 personer som riskerar att förlora sin ersättning. Det visar Försäkringskassans egna beräkningar. 

- Med regeringens nya sjukregler riskerar dessa människor nu att förlora sin sjukersättning trots att de är fortsatt sjuka. De hänvisas till att tävla om arbeten på en snabbt krympande arbetsmarknad. Jag är mycket orolig för konsekvenserna av denna politik, säger Marina Pettersson

- Vi kräver nu att regeringen avvaktar med verkställigheten av utsorteringen. Det är inte värdigt att en före detta heltidsarbetande undersköterska ska kastas ut ur trygghetsförsäkringen på grund av värk som uppstått i arbetet. Om regeringen inte backar kommer många att bli hänvisade till kommunernas socialkontor för sin försörjning och tvingas leva på existensminimum, säger hon.


I bifogat dokument finns uppgifter om hur många som riskerar att utförsäkras i respektive kommun i Värmland. Siffrorna har inhämtats från Försäkringskassan av Riksdagens utredningstjänst.

 SOCIALDEMOKRATERNA I NORDISKA RÅDET

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


SOCIALDEMOKRATERNA I NORDISKA RÅDET

PRESSMEDDELANDE

FINANSKRISEN BEHÖVER SOCIALDEMOKRATER

Socialdemokraterna i Nordiska Rådet har på sitt möte i Reykjavik den 28 januari diskuterat den globala finanskrisen och den politiska situationen på Island. Mötet önskar den nye socialdemokratiske tillfälliga regering på Island välkommen, och ser det som en klar styrka för Islands möjligheter för att leda landet ur den finansiella och politiska kris, socialdemokraterna på Island skall stå i spetsen för arbetet.

Den globala finanskrisen är resultat av en omotiverad rad av fria och oreglerade marknader i nyliberalismens anda och till det finansiella systemet, som Socialdemokraterna i Nordiska Rådet skarpt tar avstånd från och understryker att förutsättningen att de nordiska länderna skall klara sig genom krisen, är att Norden investerar i välfärden! Den sociala tryggheten skall säkras, arbetsmarknaden skall utvecklas, befolkningens utbildningsnivå skall höjas och alla medborgare skall inkluderas.

OECD m.fl. har påpekat att Norden är stark på grund av sin välfärdspolitik. Detta får inte gå överstyr i en global finanskristid. Därför tar Socialdemokraterna i Nordiska Rådet kraftigt avstånd till de borgerliga regeringarnas tendenser till att skapa sämre villkor för arbetsmarknaden och till deras privatiseringstendenser. I Sverige har regeringen ödelagt arbetslöshetsförsäkringen. I Danmark innför man privata sjukförsäkringar. I Finland destabiliseras arbetsmarknaden genom den borgerliga regeringens inkomstpolitiska helhetslösninen.

SAMAK, samarbetsorganisationen för Socialdemokraterna i LO i Norden, offentliggör på sitt årsmöte den 10 februari en rapport med en rad centrala punkter i kampen mot finanskrisen och arbetslösheten. Socialdemokraterna i Nordiska Rådet anser att utspelet är viktigt och skall på sitt möte i april hålla ett temamöte, där vi kommer att arbeta vidare med konkreta förslag.  

Kontaktpersoner:
Sinikka Bohlin, ordf. för den Socialdemokratiska gruppen i Nordiska Rådet  070 609 6742
Ann-Kristine Johansson ledamot av Nordiska rådet, 070-513 43 86

 

 


PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2008-12-16

Värmlandspolisen tas från gatorna till skrivborden

 

--------------------------------------------------------------------------------


För ett par dagar sedan fick polisen i Värmland besked om 2009 års tilldelning av pengar. Anslaget var flera miljoner mindre än 2008 och utställt enbart på 6 månader till skillnad från en 3-års budget som tidigare. Det minskade anslaget innebär anställningsstopp för civilpersonal vilket kommer att leda till färre poliser på gatorna.  

– De minskade anslagen kommer på sikt innebära färre poliser på gatorna eftersom den civila personalen kommer minska i antal. Det kommer också att bli mycket svårare för polisen i Värmland att planera långsiktigt i och med att den nuvarande regeringen har bytt system och ger anslag per halvår i stället för en 3-års budget, säger Ann-Kristine Johansson, ordförande socialdemokraterna Värmland.

– Polismyndigheten i Värmland prioriterar bland annat arbetet med att motverka ungdomsbrottslighet samt att bekämpa den drogrelaterade brottsligheten. För detta krävs stabilitet, tid och resurser. Det alternativ som regeringen nu arbetar efter raserar detta, menar Ann-Kristine Johansson

För mer information
Ann-Kristine Johansson
Riksdagsledamot
070-513 43 86
ann-kristine.johansson@riksdagen.se

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2008-10-28

Tommy Ternemar (s): Det är skrämmande att arbetsmarkandsministern påstår att läget är stabilt.

--------------------------------------------------------------------------------

Inga åtgärder! Och inget stödpaket till Värmland. Så löd svaret på Tommy Ternemars (s) fråga, vilka åtgärder arbetsmarkandsminister Sven Otto Littorin avser att ta för att stärka Värmlands läns arbetsmarknadssituation i den pågående konjunkturnedgången. I sitt svar så understryker också ministern att läget på arbetsmarkanden är stabilt och att utvecklingen är fortsatt positiv i hela landet.

– Jag tycker att det är fruktansvärst skrämmande att en arbetsmarkandsminister kan säga att läget på arbetsmarkanden är stabilt, speciellt som varslen forstsätter att hagla in, säger Tommy Ternemar (s) ledamot i finansutskottet.

– Ett stödpaket inte minst till det krisdrabbade Arvika är något som verkligen, enligt min bedömmning, behövs, säger Tommy Ternemar.  

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se


 


 


PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2008-10-29

Tommy Ternemar (s) invald i Riksbankens Jubileumsfonds styrelse

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tommy Ternemar (s) ledamot i Finansutskottet blev i dag invald som suppleant i Riksbankens Jubileumsfond.
 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkändes en donation från Sveriges riksbank, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål.

För mer information
Tommy Ternemar
Riksdagsledamot
070-215 07 61
tommy.ternemar@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2008-10-27

Ann-Kristine Johansson (s): Jag har en vision om ett gränslöst Norden!

 

--------------------------------------------------------------------------------


Ann-Kristine Johansson (s) har i dag hållit ett anförande på Nordiska rådets 60:e session. Där hon påpekade vikten av ett nordiskt samarbete och möjlighet till att lättare kunna röra sig mellan de nordiska länderna. Hon uppmanade också alla parlamentariker i de olika länderna att hålla frågan om ett gränslöst norden levande.

- Vi parlamentariker har uppdraget att följa arbetet som sker när det gäller gränshinder i våra nationella parlament, säger Ann-Kristine Johansson.

Cirka 40 000 människor flyttar eller pendlar varje år mellan de nordiska länderna och omkring 250 000 med nordiskt medborgarskap är bosatta i ett annat nordiskt land.

- Tyvärr är det allt för många av de männsiskor som kontinuerligt rör sig över gränserna som kan vittna om att det finns byråkratiska hinder som borde vara möjliga att lösa för att vi lättare ska kunna röra oss i Norden, säger Ann-Kristine Johansson.

För vidare information kontakta Ann-Kristine Johansson direkt.

För mer information
Ann-Kristine Johansson
Riksdagsledamot
070-513 43 86
ann-kristine.johansson@riksdagen.se

Angelica Vallgren
Regional pressekreterare
070-6005041
angelica.vallgren@riksdagen.se

 

 


2008-10-28
Fråga till den norska infrastruktursministern och nordiska samarbetsministern under Nordiska rådets session i Helsingfors.

Ann-Kristine Johansson (s) medlem i Nordiska rådets svenska delegation:

Jag deltog förra veckan på ett gränsregionalt seminarium i Charlottenberg, Värmland där relationerna mellan Sverige och Norge diskuterades och inte minst mellan Värmland och Hedmark samt kopplingen mellan Oslo och Stockholm; tillväxtcentrumen.
Där pekades på ett av det allra viktigaste politiska områdena för att få till ökad samhällsutveckling och möjligheter för människor och inte minst varor att röra sig fritt mellan länderna.
Nämligen gränsöverskridande kommunikationer och behovet av gemensam planläggning av vägar och järnvägar över gränsen. Det behövs tydliga signaler från den svenska och norska regeringen att detta behövs, och min fråga är:
Kommer dessa signaler att vara tydliga från den norska regeringen till Statens Väjvesen och Jernbaneverket om behovet av att samplanera planerna så att satsningarna möts på gränsen?
Detta gäller bl.a. riksväg 2 och 61:an på svenska sidan och järnvägen mellan Oslo och Stockholm.
Detta behövs för fortsatt positiv näringslivsutveckling och tillväxt i gränsregionerna.

Samarbetsministern:
Svaret var positivt och ministern ska ta det med sig till regeringen för just nu pågår planläggningen av kommande satsningar på infrastruktur. Hon höll med om att gemensamma satsningar är viktiga för att få till utvecklat samarbete och näringslivsutveckling


 

 

 

                                                                                                               

Läs mer om vår politik på MailScanner har detekterat ett möjligt bedrägeriförsök från "youtube.com" http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Bilaga

Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Äldre pressmeddelande

Nyheter från Värmland

Välkommen till årets Distriktskongress

2017-03-28

Vi hälsar alla värmlänningar och medlemmar välkomna till årets Distriktskongress för Socialdemokraterna Värmland. Kongressen kommer äga rum lördag 22

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Äldre pressmeddelande

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen