Låt oss göra det lättare att vara flicka

 

Vi delar nog alla uppfattningen att barnen är det värdefullaste vi har, och att varje barn har rätt att få växa upp till fria och självständiga vuxna.


Vi är kvinnor och har varit unga flickor – även om det var länge sedan – och vi ser i vår vardag hur svårt det är ta steget in i vuxenlivet. Och hur lite stöd vuxenvärlden ger till de unga, genom att vara goda förebilder och värdesättare. Bris har i sin årliga rapport konstaterat att barn behöver och vill ha vårt stöd i allt det som handlar om att formas som människa.
Vi efterlyser en rörelse – en folkrörelse – en feministisk vuxenrörelse bestående av både kvinnor och män som arbetar för att unga flickor får självkänsla och kraft att lita till sig själva och sin egen vilja! En rörelse som kan utgöra en motkraft till de kommersiella krafter som idag tjänar miljarder på flickors kroppsfixering!
Vi vuxna borde kunna skapa normer och värderingar där de unga bekräftas som de är, där de får tillåtas att misslyckas och där de får möta kärleksfullhet och förståelse för sitt sätt att pröva vuxenvärlden.
Det är inte den sexuella frigörelsen, självständigheten och rebelliskheten mot vuxenvärlden som ska bekämpas utan könsdiskrimineringen, de sexuella trakasserierna och kränkningarna mellan ungdomar.
Vi måste kämpa mot den människoförnedrande kroppsfixering som media och ungdomskulturen dränker ungdomarna med och som leder till ätstörningar, depressioner och självdestruktiva beteenden i deras kamp för livet och människovärdet i en obegriplig värld.
Var sjätte flicka mellan 15-24 år har medvetet skurit eller skadat sig själv för att hon mår dåligt, (enligt ungdomsbarometern som genomförs av Cosmos Communication). Knappt var tredje 15-årig flicka trivs med livet i stort, enligt Folkhälsoinstitutet.
Fortfarande tycks vårt tankemönster vara att flickor bedöms utifrån sitt yttre i betydligt högre grad än pojkar. Det som kan kallas ”jämförelseångest” är för många flickor en daglig pina.
Frågor som ”Vad har du för BMI? Hur många vänner har du på din facebook? Hur många hånglade du med i helgen?” ska besvaras. I lördagens Aftonbladet var rubriken på en artikel; ”13-åriga flickor går på disko i Bunny-öron och bikini – bilderna hamnar på nätet.”
Vad får unga flickor till detta? Varje dag möts flickor/kvinnor av retuscherade bilder av andra kvinnor, lättklädda med ett helt ouppnåeligt kvinnokroppsideal. Bilderna förmedlar; köp och du blir snyggare, sexigare, smalare och lyckligare. Bilderna om vad som är ”normalt” förändras. TV-såpor med sex i rutan normaliserar en bild av kvinnokroppen som objekt, långt ifrån den kärleksakt byggd på känslor som vi vill att våra unga flickor ska få uppleva.
När flickors kroppar objektifieras, sätts hennes egen vilja i bakgrunden. Den som hånglar mest får högst status.
Vi behöver samla oss och utgöra det vuxenstöd som ungdomar frågar efter, överallt där vi kommer i kontakt med dem: i familjen, på arbetsplatser, inom idrottsrörelser, på fritidsgårdar, på nätet, på stan.
Det är svårt att vara flicka idag – låt oss göra det lättare!

BERIT HÖGMAN, riksdagsledamot (s)
BIRGITTA HALVARSSON, präst i Svenska Kyrkan
GUNILLA SVANTORP, ordförande i ABF Värmland
ULRICA OBSTFELDER PETERSON, Handelskammaren i Värmland
KERSTIN WALLMYR, rektor för Kulturskolan i Karlstad
ELISABETH ANNERSAND, Sisu Värmland
KERSTIN ZARING, Brottsofferjouren i Karlstad.

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-14 09:34
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Låt oss göra det lättare att vara flicka

Nyheter från Värmland

Första maj 2017

2017-04-19

1 maj 2017Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.   ARVIKA Talare: RiksdagsledamotBerit HögmanUngdomstalare från SSUStefan Jonsson 13.30

Framåt för Oslo-Stockholm

2017-04-11

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Låt oss göra det lättare att vara flicka

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen