Aktuella frågor mm i riksdagen

Frågan inlämnades av Lars Mejern Larsson

Företagen och företagandet har en väldig betydelse för att vidmakthålla en god välfärd och tillväxt i landet. Det gäller att de stora, små och medelstora företagen har förutsättningarna att utvecklas och konkurrera på nya marknader. IUC-nätverket är ett nätverk som finns över hela landet, byggt på företagens engagemang att bidra till utveckling. De senaste åren har IUC fått resurser från Regeringen via NUTEK för att utveckla effektiva metoder för att nå billiga, effektiva, snabba och med god precision utvecklingsresultat tillsammans med små- och medelstora företag. IUC har fullföljt uppdraget och metoderna är kvalitetssäkrad. Idag finns arbetsmetoder färdiga att använda för utvecklingsinsatser i företag som så väl behöver detta just nu. Nu säger NUTEK nej till fortsatta anslag och från Regeringen har inget ställningstagande ännu hörts. Förra året, juni 2008, lämnade IUC in en offert till näringsdepartementet i syfte att aktivt kunna bidra till att skapa förutsättningar för företag att växa och förnyas. Genom att erbjuda och aktivera fler företag i insatser som leder till nya produkter, bättre produktion, nya marknader, nya företag och i slutänden nya och fler jobb. Jag har tidigare skrivit en fråga till ansvarig minister samt interpellerat i ärendet. Vid båda tillfällena har Maud Olofsson lovat att återkomma med besked ang IUC ambitioner och offert. Ännu har inget besked kommit. Istället för att tiga och samtidigt dra in anslagen såsom Nutek nu gjort, borde regeringen istället satsa på företagarnas engagemang i ett läge där varsel och uppsägningar duggar tätt.
När kommer besked om IUC kan bidra och investera i aktiviteter för tillväxt, avknoppningar, produktutveckling och fler jobb?

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interpellation från Ann-Kristine Johansson som kommer att tas upp på fredag den 23 januari 

Polisens uppgifter är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning, ingripa och göra brottsutredningar. Polisens uppgift är också att medverka till att människor känner sig trygga samt att skydda samhällsstrukturen.
Polismyndigheten i Värmland har bland annat valt att prioriterar arbetet med att motverka ungdomsbrottsligheten samt att bekämpa den drogrelaterade brottsligheten. För att lyckas med det förebyggande arbetet och därmed minska brottsligheten behöver polismyndigheten i samverkan med andra arbeta långsiktigt. Det krävs stabilitet, tid och resurser.
För några dagar sedan fick polisen i Värmlands besked om 2009 års tilldelning av pengar. Anvisningen är att de får pengar för de första 6 månaderna. Hur fördelningen ser ut efter sommaren fick de inga besked om. Dessutom minskar anslagen 2009 med flera miljoner i jämförelse med år 2008.
Från att polismyndigheterna tidigare jobbade med 3-årsbudgetar till den nuvarande regeringens modell, med 6-månadaders budgetar, skapar stora problem i det preventiva och långsiktiga arbetet i Värmland. Minskat anslag betyder bland annat att det blir anställningsstopp för civil personal, vilket på sikt kommer att betyda att polis återigen kommer att få utföra arbetsuppgifter som idag civil personal gör och därmed färre poliser på stadens gator.
Inför valet talade den nu sittande regeringen om vikten av att ge polisen förutsättningar att arbeta förebyggande och långsiktigt i syfte att minska brott. I moderaternas handlingsprogram står det dessutom att polisen ska ha goda resurser för att förebygga och utreda brott.
Jag vill därför att ansvarig minister ger svar på hur det långsiktiga förebyggande arbetet ska planeras och verkställas när resurserna fördelas med 6 – månaders intervaller samt minskar?

 

………………………………………

Ann-Kristine Johansson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-20 10:20
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Aktuella frågor mm i riksdagen

Nyheter från Värmland

Första maj 2017

2017-04-19

1 maj 2017Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.   ARVIKA Talare: RiksdagsledamotBerit HögmanUngdomstalare från SSUStefan Jonsson 13.30

Framåt för Oslo-Stockholm

2017-04-11

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Aktuella frågor mm i riksdagen

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen