Äntligen - Genombrott i infrastrukturfrågan!

Äntligen har det skett ett genombrott i frågan om finansiering av infrastrukturen.

- Det här har vi jobbat med i tio års tid. Tidigare har infrastruktursatsningarna betalats direkt, men nu får vi en mer längsiktig politik, säger Lena Melesjö Windahl, ombud från Värmland.

Från Karlstad och Värmland har ombuden i debatten visat på behovet av Resecentrum, utbyggnaden av E18 väster om Karstad, bättre kollektivtrafik och bättre vägar i Värmland.

Idag fattade kongressen följande beslut:

”För att få tillstånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska infrastrukturprojekt och öka inslagen av trängselavgifter och/eller andra former av brukaravgifter. Detta går att kombinera med ansvarsfull ekonomisk politik. Staten måste ta sitt  ekonomiska ansvar utifrån nationella behov. Den nationella infrastrukturen ska inta avgöras av enskilda kommuners ekonomi.”

- Detta är ett stort steg framåt som kommer att gynna konkurrenskraft och tillväxt i Värmland, säger Ulf Engström och Lena Melesjö Windahl, två av de aktiva värmlandsombuden i frågan.

 

För ytterligare frågor kontakta

Lena Melesjö Windahl, 070-543 71 32

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-29 17:09