Avreglering – en dödsfälla

Avreglering – en dödsfälla


JÄRNVÄGEN DEBATT
De utredningar som regeringen presenterar som underlag till beslutet att privatisera tar inte hänsyn till erfarenheter från andra länder. De är orealistiska i sina ekonomiska beräkningar, försvårar miljöarbetet och riskerar tågresenärernas och personalens säkerhet, skriver Lars Mejern Larsson.
Svar till Jan-Evert Rådhström (NWT 14/7)
Anklagelserna haglar tätt i Jan-Evert Rådhströms (M) artikel i NWT den 14 juli. Tyvärr så stannar inte Rådhström upp en enda gång och reflekterar över vad han själv säger eller vad han argumenterar för. I sin iver att privatisera är han precis lika blockerad som sina kollegor inom moderaterna och glömmer bort att göra en riktig konsekvensanalys av de förslag som regeringen spottar ur sig.

När Sverige började utveckla den moderna infrastrukturen kom man snart fram till att marknaden inte räckte till som verktyg för infrastrukturpolitiken. Därför beslutade Sveriges riksdag att förstatliga järnvägsnäten. Skälet var bland annat att enskilda entreprenörer inte kunde klara de gigantiska investeringar som järnvägstrafiken krävde. Detta är en sanning som gör sig gällande än i dag.

De utredningar som regeringen presenterar som underlag till beslutet att privatisera tar inte hänsyn till erfarenheter från andra länder. De är orealistiska i sina ekonomiska beräkningar, försvårar miljöarbetet och riskerar tågresenärernas och personalens säkerhet.

Sverige ligger längst ner på listan över de nationer som satsar mest på järnvägsunderhåll. En av anledningarna är att anläggningsägaren mer och mer har frånsagt sig kontrollen över produktionsapparaten och förlitar sig på kontrakt och upphandlingar i konkurrens. Alla länder som har försökt detta har misslyckats grovt. På konkurrensutsatta bandelar har underhållskontrakten pressats ned till sådana nivåer att arbetet med att underhålla järnväg har reducerats till att endast göra avhjälpande insatser. Även en normalbegåvad inser att den utvecklingen är ohållbar.

En privatisering sätter vinsten före säkerhet och kvalité. Om Jan-Evert Rådhström bara behagade att titta på exempel från bland annat England och Nya Zeeland så skulle han få den insikten. I båda dessa exempel så ökade dödsfallen dramatiskt efter privatiseringen.

I likhet med Sverige skiljdes Englands tågdrift från den infrastruktur som tågen går på. Spår och signalsystem lades i händerna på ett privat bolag. Spår- och signalunderhåll lades ut på entreprenad till andra privatiserade bolag. Det hela utvecklades till en mardröm för alla resenärer. I Storbritannien ökade olyckorna och dödsfallen för att till slut kulminera i en stor olycka med 4 döda och 70 skadade vid en tågurspårning. Olycksutredningen påvisade att den troliga orsaken var ett rälsbrott.

Om samma ideologiska och politiska principer som Jan-Evert Rådhström förespråkar, att minska statens inflytande till förmån för markanden, är viktigast, inte resenärernas, säkerhetens, miljöns eller Sveriges ekonomis bästa, så har den sittande regeringen lyckats bra. Men om säkerhet och kvalité går före privata bolags vinstmaximering är privatiseringen av järnvägen inte lika lyckad.

Mönstret är detsamma, prispress och vinstkrav motverkar den säkerhet och utveckling som behövs för en hållbar infrastruktur. Och som alltid när pengarna sinar står skattebetalarna med notan. Sveriges järnväg behöver långsiktighet och samarbete, inte konkurrens. Det var det jag försökte säga i min artikel i NWT den 8 juli.

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot i Trafikutskottet

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-12 16:04
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Avreglering – en dödsfälla

Nyheter från Värmland

Välkommen till årets Distriktskongress

2017-03-28

Vi hälsar alla värmlänningar och medlemmar välkomna till årets Distriktskongress för Socialdemokraterna Värmland. Kongressen kommer äga rum lördag 22

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Avreglering – en dödsfälla

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen