Nej till inplantering av varg

ROVDJURSPOLITIK REPLIK

Vi säger nej till att plantera in östeuropeiska vargar för att stärka vargstammens genetiska status. Det skapar inte förtroende för rovdjurspolitiken, skriver Ann-Kristine Johansson och Helen Pettersson.

Svar till Erik A Eriksson med flera (NWT 15/10)

Inför debatten och beslutet i riksdagen i dag om regeringens förslag till ny rovdjursförvaltning har den borgerliga alliansens företrädare Erik A Eriksson (C), Bengt-Anders Johansson (M), Nina Larsson (FP) och Irene Oskarsson (KD) skrivit en artikel i NWT där man – förstås – höjer regeringens förslag till skyarna och samtidigt utmålar oppositionens alternativ som otydligt. Bl a hävdar de att vårt förslag leder till begränsat regionalt inflytande och en obegränsad tillväxt av vargstammen. Det är en felaktig beskrivning av vårt alternativa förslag till ny rovdjursförvaltning.

För det första: Vi socialdemokrater välkomnar regeringens förslag om att införa en ökad regional förvaltning av rovdjuren. Det är i linje med den socialdemokratiska rovdjurspolitiken som vi gick till val på 2006. Vi menar att ett ökat lokalt inflytande och medbestämmande leder till större förståelse och acceptans för rovdjursförvaltningen. En ökad regional förvaltning innebär bl a att beslut om jakt på rovdjur kan tas av länsstyrelsen när beståndet uppnått miniminivån. Vi tycker detta är rätt väg att gå. Men det är viktigt att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att följa och utvärdera länsstyrelsernas arbete med rovdjursförvaltningen.

För det andra: Vi socialdemokrater menar att vargpopulationen i Sverige bör ligga på det etappmål som i dag satts upp till dess att utvärderingen av en naturlig invandring av varg har skett. Etappmålet för varg som antogs av Riksdagen 2001 var på 200 vargar och 20 föryngringar.

Vi ser positivt på att regeringen tillsätter en utredning som ska utvärdera etappmålet, men ifrågasätter den knappa tiden. Vi menar att det är viktigt att stärka vargstammens genetiska utveckling genom invandring av vargar. Men med den politik som regeringen föreslår måste inplantering av vargar starta redan nästa år för att det ska finnas en rimlig chans för vargarna att hinna föröka sig till 2012 när utvärderingen ska vara klar. Hur ska det gå till att plantera in 20 vargar på två-tre år? Vi säger nej till att plantera in östeuropeiska vargar för att stärka vargstammens genetiska status. Det skapar inte förtroende för rovdjurspolitiken.

Vi vill i stället underlätta den naturliga invandringen och ge den mer tid. Då är det rimligt att genomföra delutvärderingar 2015 och 2021 och en slutlig bedömning 2029. Fram till dess bör etappmålet om 200 vargar ligga kvar. Denna långsiktiga vargstrategi förutsätter en fungerande regional förvaltning med möjlighet till skyddsjakt men också kontrollerad licensjakt på varg i områden med särskilt stora problem.

Vi skulle önska att debatten fördes på en seriös och ansvarsfull nivå för det gagnar både rovdjuren och tron på rovdjurspolitiken.

Ann-Kristine Johansson (S)

Ordförande för socialdemokraterna i Värmland och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Helen Pettersson (S)

Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och talesperson i rovdjurspolitik

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-22 08:20
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Nej till inplantering av varg

Nyheter från Värmland

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Var med i årets stora utbildningssatsning

2017-01-25

Är du en av de medlemmar som kommer att delta i vår stora utbildningssatsning, ”Socialdemokratiskt ledarskap, ideologi och politik”? Vi vänder oss

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Nej till inplantering av varg

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen