Satsar för lite på infrastruktur

Satsar för lite på infrastruktur

 

Artikel av Lars Mejern Larsson

Den borgerliga regeringen slår sig för bröstet och talar om historiska satsningar på infrastrukturen. Faktum är att vi i den dåvarande socialdemokratiska regeringen redan för 7 år sen satsade mer på infrastruktur än vad den moderatledda regeringen gör idag, då inflationen på området ligger på närmare 6 %.

 

Investeringar i infrastrukturen är nödvändiga för att möta morgondagens krav på klimatsmarta transportlösningar. Därför investerar vi 40 miljarder mer än den borgerliga regeringen på grön infrastruktur under åren 2010 till 2021.

Trafikvolymerna har ökat kraftigt på många sträckningar, här i Värmland kan vi t.ex. se en tydlig uppgång i bussåkandet. Samtidigt måste vi uppmuntra fler att resa miljövänligare. Regeringen saknar en tydlig strategi för klimatfrågorna. Man kan inte ena dagen sätta upp höga ambitioner för att minska utsläppen och nästa dag försumma satsningar på järnväg och kollektivtrafik. Menar man allvar med målet att människor ska resa mer klimatsmart så måste kapaciteten på järnvägar och i kollektivtrafiken öka. Därför investerar vi socialdemokrater 2 miljarder mer per år än regeringen på infrastruktur och större delen ska gå till nya investeringar i järnväg, kollektivtrafik och strategiska gröna framtidsinvesteringar. Vår totala närtidssatsning uppgår till 11,6 miljarder kronor vilket ska jämföras med regeringens 7,6.

För att skapa goda möjligheter för tillväxt och klimatsmart utveckling så krävs en utbyggnad av infrastrukturen i landet som helhet, men självklart också i Värmland.
Om människor och företag ska välja tåget framför andra färdmedel, så är det nödvändigt att bankapaciteten mellan Värmland och Stockholm byggs ut så att tågtrafiken blir mer pålitlig. Det är också angeläget att det skapas bättre kapacitet längs sträckan Kristinehamn – Karlstad – Kil. Redan nu finns det ett akut behov av en ny mötesstation mellan Karlstad och Kil, vilket även finns med i den borgerliga budgeten. Det är också viktigt att man ser till hela sträckan och ett mötesspår mellan Kristinehamn och Karlstad är nödvändigt. På något längre sikt krävs mer omfattande åtgärder och då är det även påkallat att se över sträckan Karlstad – Göteborg. Ett nyckelprojekt som bör sjösättas snarast är ett nytt resecentrum i Karlstad. Detta måste bli verklighet för att vi ska få en fungerande samordning mellan regionbussar och tåg så att kollektivtrafikresandet ska flyta smidigt.

Ett stort problem med den moderatledda regeringen är deras förkärlek till att vältra över kostnader från staten på kommuner och landsting. Vi socialdemokrater anser att de omfattande infrastruktursatsningar som behövs runt om i Sverige skall bekostas med statliga medel. Konsekvensen av att tvinga fram lösningar där kommuner och landsting ska vara medfinansiärer blir besparingar på skola och sjukvård. Därför anser vi att lånefinansiering, med statliga lån ur Riksgälden, som innebär att hela finansieringen för projekten är klar på förhand, ger bättre förutsättningar för att planera och bygga mer effektivt än regeringens medfinansieringsförslag.
Vi socialdemokrater satsar på en grön infrastruktur som får Sverige att växa.

Lars Mejern Larsson, Riksdagsledamot (s) trafikutskottet

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-18
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Satsar för lite på infrastruktur

Nyheter från Värmland

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Var med i årets stora utbildningssatsning

2017-01-25

Är du en av de medlemmar som kommer att delta i vår stora utbildningssatsning, ”Socialdemokratiskt ledarskap, ideologi och politik”? Vi vänder oss

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Satsar för lite på infrastruktur

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen