Flera framgångar för Ulf Engström

Den socialdemokratiska jobbkongressen beslutade under torsdagen att det ska bli lättare för småföretag och mikroföretag att anställa personal.

- Äntligen lägger socialdemokraterna ett stort fokus på småföretagare och entreprenörskap, säger ombudet Ulf Engström från Kristinehamn.

Ulf Engström är själv småföretagare och har drivit de här frågorna under lång tid. Bland annat har han lagt en egen motion till jobbkongressen om sjuklönekostnader.

Partistyrelsen avslog dock motionen men Ulf Engström fick istället med en del av skrivningen i de politiska riktlinjerna. Han fick dessutom medhåll från flera ombud om att sjuklönekostnaderna är en mycket viktig fråga – bland annat av den forne LO-basen Stig Malm.  

Under dagen debatterades även ekonomi- jobb- och infrastrukturfrågor och kongressen beslutade att följa ett förslag från Ulf Engström om en översyn av kommunernas ekonomiska förutsättningar.

 

För ytterligare frågor kontakta Ulf Engström, 076-853 91 30

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-29 17:40