Landstinget bra på hållbar ut veckling.

På fyra år ska vi halvera Landstingets i Värmland klimatpåverkan inom fastigheter, tranporter och mat/livsmedel. Är det någon kommun eller landsting som antar utmaningen att göra samma sak? Det skriver ULRIC ANDERSSON, landstingsråd (S), MONICA EKSTRÖM landstingsråd (V), LENA KARLSSON, landstingsstyrelsens teknikutskott (V), och MATS SANDSTRÖM, landstingsstyrelsens teknikutskott (S).

VF 2009-06-16

Vi Värmland sticker ut hakan och utmanar andra landsting och kommuner att anta den tuffaste utmaningen i att utveckla ett hållbart samhälle
Landstinget i Värmland ska på fyra år halvera sin klimatpåverkan inom de tre stora områdena fastigheter, transporter och mat/måltider. Vi har i Värmland vågat oss på en mycket hög målsättning i det miljöpolitiska programmet för 2009-2012. Det är en hög ambitionsnivå som vi ska klara med strategiskt och målmedvetet arbete!


Fastighetsdrift ger upphov till koldioxidutsläpp när värme/kyla och el förbrukas. Fjärrvärme, bergvärme och aktiv styrning efter verkliga behov är framgångsfaktorer som ska ge mindre koldixidutsläpp i relation till lokalytan. Lustgas används i vården och ger koldioxidutsläpp som bieffekt. Ett aktivt arbete pågår för att minska lustgasförbrukningen, utan att försämra vården
Transporternas miljöpåverkan minskas genom att vi kör färre mil, samåker och har etanol eller biogas som bränsle i våra fordon. Koldioxidpåverkan för de anställdas tjänsteresor halverades från 2004 till 2008 och utvecklingen fortsätter.

Vi minskar mängden mat som slängs i våra kök och använder matresterna till biogasproduktion.

Vi ökar andelen klimatsmarta livsmedel, till exempel ekologiskt framställda. Den medicinska utvecklingen gör att vården i Värmland planeras alltmer utifrån ett länsperspektiv. Det är dyrt att hålla högsta kvalitet på medicinsk utrustning och personalen blir alltmer specialiserad. Det får tyvärr som bieffekt att alltfler värmlänningar måste resa längre för att få sin vård. För att inte öka på klimatpåverkan ska vi samarbeta med Värmlandstrafik för en mer utvecklad kollektivtrafik, som självklart också ska vara tillgänglig för den som har funktionshinder. Vi söker ett system för egenavgifter för sjukresor som uppmuntrar till kollektivt resande, och som gör det både billigt och energismart för värmlänningen att resa till vårdinrättningen.

På fyra år ska vi halvera Landstingets i Värmland klimatpåverkan inom fastigheter, tranporter och mat/livsmedel. Är det någon kommun eller landsting som antar utmaningen att göra samma sak?

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-18 00:20
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Landstinget bra på hållbar ut veckling.

Nyheter från Värmland

Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

2017-02-20

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för

Var med i årets stora utbildningssatsning

2017-01-25

Är du en av de medlemmar som kommer att delta i vår stora utbildningssatsning, ”Socialdemokratiskt ledarskap, ideologi och politik”? Vi vänder oss

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Landstinget bra på hållbar ut veckling.

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen