(S)-politik för hela Värmland

Änligen har vi tydliggjort den socialdemokratiska politiken för utvecklig av hela landet. Den värmländska delegationen har skördat stora framgångar och fått gehör för många av de synpunkter som vi hade med oss till kongressen. Den politik som Jobbkongressen har beslutat om har fått tydliga avtryck från de värmländska diskussioner vi har haft före och under kongressen.

Värmland har unika tillgångar som ger förutsättningar för en växande beöksnäring. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Inte minst en politik för fler och nya småföretag är viktig i en region som Värmland. Framtiden handlar om utveckling, om samhällsbygge och framförallt om samverkan mellan näringsliv och samhälle. Med vår politik kan Karlstad universitet fortsätta att utvecklas.

Det får inte vara vattentäta skott i ett litet exportberoende land. Samarbete och samverkan är en förutsättning.

Här följer några av de viktigaste besluten som värmlandsombuden varit pådrivande i: 

·        Den ekonomiska politikens övergripande mål ska vara full sysselsättning, hög tillväxt och rättvis fördelning.

·        Socialförsäkringarnas framtida utformning ska utredas med målsättningen att ingen ska ramla mellan stolarna. Det är viktigt att skapa stabila spelregler och inkomsttrygghet

·        Fokus på bättre möjligheter för små och medelstora företag att anställa med särskild översyn av sjuklönekostnaderna.

·        Idag råder en jobbkris och ungdomarna är de som drabbas hårdasts. Men vi kan göra skillnad. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att ta initiativ till en bred samhällig mobilisering för utbildning, praktik och jobb till ungdomar- en Jobbstart.

·        Allt fler har olika former av otrygga anställningar. Kongressen skärpte tydligt kraven för att få använda bemanningsföretag, deltidsanställda skall få utbildning för att öka deras möjlighet till heltid. 80 procent ska ha en a-kassa med 80 procent av lönen.

·        Skogs- och tränäringen är en oerhört viktig del när Sverige ska ställas om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ger nu möjlighet till forskning, utveckling och gröna jobb inom skogs- och tränäring.

·        Alla elever, oavsett i vilken skola de går, skall ha rätt till goda kunskaper, hög kvalitet och elevhälsovård. Detta gäller såväl kommunala skolor som fristående skolor.

·        Alla barn har rätt tillkulturen i sin vardag och vi värnar de estetiska ämnena i skolan.

·        Det ska löna sig att vara klimatsmart. Sverige ska bidra till en svensk rättvis socialdemokratisk politik för åtgärder och ansvar som bidrar globalt mot klimathotet.

·        Vi har också fått igenom kraven om minskat strandskydd i glesbygden.

·        Fler  månader ska knytas till respektive vårdnadshavarna inom ramen för dagens föräldraförsäkring. 

Gunilla Svantorp

Christer Alnebratt

Nils-Gunnar Andersson

Margareta Asserwall

Ann-Louise Brodén

Åsa Johansson

Mikael Dahlqvist

Ulf Engström

Per Gruvberger

Håkan Laack

Linda Larsson

Lena Melesjö Windahl

Angelica Rage

Daniel Schützer

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 14:34