Samma kvalitetskrav i hela den svenska skolan

 - Alla elever, oavsett i vilken skola de går, skall ha rätt till goda kunskaper, hög kvalitet och elevhälsovård. Detta gäller såväl kommunala skolor som friskolor, säger ombudet Lena Melesjö Windahl efter dagens skoldebatt på s-kongressen.

Den moderatledda alliansen pratar mest om driftformer och har sålt ut förskolor och skolor till underpris. Detta är helt oacceptabelt och gynnar inte eleverna.

- Vårt s-alternativ är att vi ska säkra ökade kvalitetskrav som gynnar eleverna. Det skall också vara samma insyn och granskning i friskolor som gäller de kommunala skolorna, säger Melesjö Windahl som var uppe i debatten.

Socialdemokraterna beslutade också att införa ett obligatoriskt samråd som ska leda till ett samarbetsavtal mellan kommun och friskola, både för de redan etablerade friskolorna och vid nyetablering. Om man ej kommer överens ska den nationella nivån träda in som obereoende tredje part.

- I valrörelsen kommer vi att ställa alla elevers rätt till hög kvalitet i alla skolor emot moderaternas tal om driftsformer, säger ombudet Christer Alnebratt.

För ytterligare frågor kontakta:

Lena Melesjö Windahl, 070- 543 71 32 eller Christer Alnebratt, 070-697 08 57

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-30 16:46