Skogen - Sveriges framtid

I omställningen av Sverige till ett långsiktigt hållbart samhälle är skogs- och tränäringen en oerhört viktig del. En näring som även fortsättningsvis är ett fundament i den socialdemokratiska politiken. Samtidigt fick värmlandsdelegationen igenom att inte skärpa kravet för strandkyddet för glesbygden.

- Vi ger nu möjlighet till forskning, utveckling och gröna jobb inom skogs och tränäring. För Värmlands del skapar det här stora möjligheter.

Det säger Håkan Laack, värmlandsombud på Jobbkongressen, efter att det beslutats om det stora och viktiga miljöområdet.
Skogen bidrar bland annat till besöksnäringen, som är en växande sektor i Värmland och har en stor ekonomisk potential. Genom en breddad forskning är målet att vi ska kunna nyttja resurserna i skogen ännu bättre.

- Vi har även fått till en skrivning om strandskydd som innebär att landsdelar som har gles befolkning kan sätta av mark för möjlighet till byggande lite närmare stränder, så länge som allmänhetens tillgång garanteras, säger Håkan Laack. 

Kongressen har också satt tydliga mål och höjt aktivitetsnivån om en svensk rättvis politik för åtgärder och ansvar som bidrar globalt mot klimathotet.

- Det ska löna sig att välja klimatsmart. Sverige ska bidra till utsläppsminskningar och fokus ska ligga på att hjälpa länder i tredje världen, säger Håkan Laack.

För ytterligare frågor kontakta: Håkan Laack, 070-332 03 02

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 11:56