Sjöfarten i Vänern är viktig för miljön och jobben

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-10-13


Sjöfarten i Vänern är viktig för miljön och jobben

Riksdagsledamot Ann-Kristine Johansson (S), kräver besked från regeringen om framtiden för slussarna i Trollhättan.

I en riksdagsmotion tillsammans med bland annat riksdagsledamot, Peter Jonsson (S), föreslår Ann-Kristine Johansson (S) att man ska utreda framtidsutsikterna och investera i sjöfarten och hamnarna i Vänern.

- Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring Vänern, inte minst till Karlstad. Många av de industrier som är lokaliserade runt Vänern finns där just tackvare möjligheten att införa råvaror och leverera produkter med sjöfart. Utan Vänersjöfarten hade och har sannolikt industrier av detta slag inte samma konkurrenskraft. För att effektivisera transporterna har en del förbättringar gjorts i kanalen och slussarna i Trollhättan. Flera åtgärder återstår dock att göra för att förbättra förutsättningarna. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att påskynda verkställigheten av riksdagens beslut från våren 2007 om att lagstifta om tonnageskatt. Samtidigt måste regeringen snarast lämna ett besked om framtiden för slussarna i Trollhättan, säger Ann-Kristine Johansson (S).

– Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla, när man vill minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter. Därför har Vänersjöfarten stor miljöpolitisk betydelse och är idag en outnyttjad resurs. Menar man allvar med att skapa gröna jobben kan man inte bortse från potentialen som ligger i sjöfarten i Vänern, avslutar Ann-Kristine Johansson (S).


För mer information
Ann-Kristine Johansson
Riksdagsledamot
070-513 43 86
ann-kristine.johansson@riksdagen.se

Pär-Anders Jonsgården
Regional pressekreterare
070-6005043
par-anders.jonsgarden@riksdagen.se

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-15 11:39
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Sjöfarten i Vänern är viktig för miljön och jobben

Nyheter från Värmland

Första maj 2017

2017-04-19

1 maj 2017Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.   ARVIKA Talare: RiksdagsledamotBerit HögmanUngdomstalare från SSUStefan Jonsson 13.30

Framåt för Oslo-Stockholm

2017-04-11

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Sjöfarten i Vänern är viktig för miljön och jobben

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen