Vårt parti

I Värmland är vi ungefär 4000 socialdemokrater uppdelade i länets 16 kommuner. I hela landet är vi över 100 000 partimedlemmar. Tillsammans är vi engagerade i allt från kulturföreningar och fackliga s-föreningar till internationella projekt och kommunala nämnder.

På kommunal nivå är vi organiserade i s-föreningar och arbetarekommuner. På regional nivå i partidistrikt med styrelse och verkställande utskott. I riksdagen är fem av de sammanlagt 13 socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland. I Europaparlamentet finns fem svenska socialdemokrater Gemensamt jobbar vi alla, oavsett var vi är aktiva, för minskade klyftor och en förbättrad välfärd.

I Grums är vi ungefär 200 medlemmar. Vi har en styrelse och två S-föreningar. Dessa är Röd Höst och Pappers-S.

  

Bli medlem du också!

Vi behöver alltid bli fler som står upp för rättvisa villkor och alla människors lika värde. Som medlem kan du delta i det politiska arbetet och vara med och göra skillnad. Genom partimedlemskapet får du också möjlighet att delta i spännande aktiviteter och lära känna nya människor.Så länge det finns orättvisor kommer vi att fortsätta engagera oss för ett rättvist samhälle.