Arbetarekommuns styrelse

I Grums arbetarekommun har vi en styrelse som består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Dessa är följande:

 • Malin Hagström, Ordförande
 • Tomas Nilsson, Vice Ordförande
 • Juan Carlos Martinez, Kassör
 • Erivan Waysi, Sekreterare
 • Lillemor Hulting, Vice sekreterare
 • Ulrika Nilsson, Annonsansvarig
 • Susanne Nilsson, Registeransvarig
 • Gun-Britt Arvholm
 • Marianne Lidbäck

Ersättare

 • Armand Kleven
 • Frank Lassen
 • Pontus Pettersson
 • Sune Ingman
 • Ylva Eklund Magnusson