Röd Höst

Röd Höst är en S-förening i Grums och vänder sig i första hand till de något äldre kommuninnevånarna och har drygt 60 medlemmar.   

Föreningens aktiviteter sprider sig över ett brett politiskt fält, dock med särskilt engagemang för frågor som berör äldre.  

 

Styrelsen består av följande: 
Gösta Jäger, Ordförande
Kjell Bohlin, Kassör
Margareta Alm,
Kenneth Svärd
Frank Lassen, Sekreterare
Frank är även kontaktperson och du når honom på
tel: 0555-68 90 44 eller 070-671 04 17
e-post: frank.lassen@telia.com