Vår politik

I skolan läggs grunden för resten av våra liv!

Därför ska Sverige ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Därför vill vi i Grums:

·       Anställa fler behöriga lärare och övrig kompetent personal.

·       Jobba för att bygga en ny skoldel på Södra skolan

·       Öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet.

Alla som vill och kan ska kunna arbeta och leva på sin lön! 

Sverige är ett fantastiskt land, men alltför många, inte minst unga, är arbetslösa. Samtidigt som företag har svårt att finna arbetskraft. Därför vill vi i Grums:

·        Locka till nyföretagande i kommunen.

·        Öka direktkontakt mellan politiken och befintliga företag.

·        Planlägga för mer handel- och industrimark för att snabbt kunna erbjuda företag som vill nyetablera sig eller till befintliga 

         som vill växa.

Att ha en egen bostad är en rättighet!

Därför vill vi i Grums:

·       Planera för nya bostäder i attraktiva områden.

·       Arbeta för att externa exploatörer ska vilja bygga i Grums kommun.

·       Arbeta för att allmännyttan skall vara draglok när det gäller bostadsbyggande.