Nu kör vi mot partikongressen!

Hallå där Bjarne Olsson, delegationsledare för Värmland! Är ni laddade inför helgen?

- Det är vi! Nu åker vi äntligen iväg för att träffa hundratals andra partimedlemmar och för att vara med i arbetet att forma framtidens socialdemokrati! Sverige står inför många utmaningar och det behövs sådana här träffar där vi kan utbyta erfarenheter och dela varandras åsikter för tillslut gemensamt ta fram en hållbar politik för hela landet.

 

Partikongressen detta år har två teman – jobben och framtidens folkrörelse. Vilket är viktigast?

- Haha, riktigt så kan man inte jämföra, för båda temana är sammanflätade. Klart är att allt för många människor idag hamnar utanför arbetsmarknaden. Alla människor behövs i Sverige och då kan vi inte låta viktig kompetens och arbetsvilja gå förlorad. Politiken måste hitta lösningar och det ska vi diskutera i helgen.

- Varför det andra temat är viktigt är för att Socialdemokraterna är byggt utifrån en folkrörelse. Tusentals personer med olika inriktningar, idéer, tankar och synsätt går samman för att uppnå en mer jämlik och rättvis vardag. Det är det här som är vår styrka. Det är genom all denna drivkraft, allt ideellt arbete och engagemang vi tillsammans kan forma en bra politik som förenar både fler jobb och möjligheten till ett hållbart arbetsliv och en hållbar vardag i övrigt. Därför behöver också folkrörelsearbetet utvecklas så att avståndet mellan politisk idé och handling minskar. Vi måste öka möjligheterna för medlemmar att vara delaktiga i utvecklingen och påverka partiets politik.


I vilka frågor kommer Värmlands delegation vara mest aktiv?

- Under eftermiddagen idag kommer alla våra ombud att sätta sig i olika temagrupper för att tillsammans med andra distrikt och partiledning diskutera politik inom specifika områden. Tillslut, vi får se hur många timmar det tar, ska varje grupp komma fram till en bra slutprodukt. Förslag som vi senare kommer att besluta om under lördag och söndag.

- För Värmlands del driver vi framför allt tre frågor. Det handlar om vikten av regionalpolitik och att värna de nyare universiteteten. Men även om landsbygden och att vi behöver satsa mer på att producera livsmedel till rimliga villkor för våra lantbrukare. Sammanfattat handlar det om att socialdemokratin ska föra en politik så att hela landet ska kunna leva. Ett oerhört viktig inriktning, speciellt för Värmland.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-29 11:34