Kontakt

Vår partiexpedition ligger på

Orrholmsgatan 15
652 15 Karlstad

Telefon 054-17 57 00

 

Vi som jobbar här är:

Nina Höijer, försteombudsman 
E-post: nina.hoijer@socialdemokraterna.se
Telefon arbetet: 054-17 57 04, Telefon mobil: 072-229 96 49

Christoffer Sonesson, valkretsombudsman
E-post: christoffer.sonesson@riksdagen.se
Telefon mobil: 073-820 91 16

Monica Johansson, assistent
E-post: monica.johansson@socialdemokraterna.se
Telefon arbetet: 054-17 57 01, mobil: 070-861 12 24

Gert Björnvall, assistent
E-post gert.bjornvall@socialdemokraterna.se
Telefon arbetet: 054-17 57 02, mobil: 070-509 06 23