Ambulanshelikopter

 

I juni 2010, när vi styrde landstinget, togs ett beslut om att utreda förutsättningarna för en ambulanshelikopter i Värmland. Förutsättningen var att det skulle ske i samarbete med kringliggande län och fasas samman i en nationell lösning. Detta för att kostnaden skulle hållas nere och för att kompetens på området skulle användas effektivt i en sammanhållen organisation. 

Den moderatledda majoriteten har nu beslutat att köpa en egen helikopter, utan vare sig samarbetsavtal eller säkra intäkter. Vi menar att  risken är stor för att det blir en onödigt hög kostnad om helikopterverksamheten ska skötas på detta sätt.  Vi vet inte hur mycket vi kommer att tvingas utnyttja Uppsalas helikopter, eftersom vår tilltänkta helikopter inte klarar alla transporter. Vi vet inte hur Dalarnas planerade helikopter kan användas för norra Värmland. Vi vet inte hur Västra Götalands andra helikopter kan användas i södra Värmland. Möjligen vet vi att vår investeringskostnad överstiger 100 miljoner kronor och den årliga driftkostnaden brutto blir ca 35 miljoner kronor. Men den slutliga notan känns väldigt osäker.  Lägg sen också till att det inte finns något tillstånd eller bygglov från Karlstads kommun för en landningsplats, Borde vi inte istället samarbeta med våra grannlän och få till en gemensam lösning till en lägre kostnad? Då kanske vi slipper en nerdragning av våra vägambulanser?

Vi anser att detta arbete bör koordineras för att säkerställa att inte Landstinget i Värmland får en alltför hög kostnad. Dessutom vill vi gärna att det finns en godkänd landningsplats, innan vi tar beslut om att köpa en helikopter.

 

Ulric Andersson
Oppositionsråd (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-27 10:55