Viceordförandegruppen

  Det här är viceordförandegruppen!

 

Ulric AnderssonMonica Gundahl

Ulric Andersson                   Monica Gundahl
2e vice ordförande                vice ordförande
Landstingsstyrelsen             Personalutskottet
                                          och Folkhälso-
                                          och Tandvårdsutskottet

 

 

Mats SandströmChristina Wahrolin

Mats Sandström                Christina Wahrolin
vice ordförande                   vice ordförande
Sjukhusutskottet                Hälso- och Sjukvårds-
och Primärvårds och           beredningen
Psykiatriutskottet

 

 Hans MagnussonKenneth Johannesson

Hans Magnusson               Kenneth Johannesson
vice ordförande                  vice ordförande
Landstingsfullmäktige         Framtidsberedningen      
och Demokratiberedningen

 

Per Gruvberger

Per Gruvberger
vice ordförande
Teknikutskottet