Vårt politiska bokslut


 

 

Vi kan nu, efter att vårt fjärde bokslut presenterats, se tillbaka på en framgångsrik mandatperiod 2007-2010.

Socialdemokraterna presenterade under 2007 en så kallad Vitbok med en beskrivning av förutsättningar och vägval för Landstinget i Värmland. Där beskrevs också vilka utmaningar vi stod inför, en del av dem beroende på bristande politiskt ledarskap och en ovilja att ta sig an problemen under den borgerliga mandatperioden 2003-2006.

 

Två vägledande saker pekades ut och de innebar:

 

  1. Den som är sjukast ska få vården först.
    Inte den som genererar mest inkomster eller bor bäst till.

  2. För specialistsjukvården ska modern högteknologisk utrustning ersätta gammal teknik, även när det innebär att den finns på färre orter. För vem vill inte ha den bästa sjukvården någon mil bort istället för den förra generationens vård i grannskapet. Då går ekonomin och kvalitet hand i hand och fler får den vård de behöver.

 

Innehållet i Vitboken utgjorde en del av i vårt (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) gemensamma handlingsprogram för mandatperioden 2007-2010. Vi har under mandatperioden arbetat systematiskt med ett antal frågor som varit grundläggande för ett framgångsrikt landsting, till dessa frågor hör naturligtvis den oinskränkbara rätten till en god sjukvård för alla medborgare.

 

 

Att Värmland 2006 hade landets längsta vårdköer var naturligtvis ett fokusområde och många insatser vidtogs för att förändra detta och vi kan konstatera att vi nu efter 2010 tillhör landets mest tillgängliga landsting enligt vårdgarantin.

Vi tog 2007 över ett landsting som var ett av de landsting i landet som hade högst kostnadsutveckling och även där kan vi nu konstatera att vi tillhör de landsting som lyckats bäst med att hålla nere kostnadsutvecklingen vilket innebär att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt. Även kostnadsutvecklingen för läkemedel har varit näst lägst i landet under mandatperioden.

 

Allt går inte att mäta allt i ekonomiska termer och därför mäts landstingets verksamheter också utifrån andra faktorer exempelvis: kvalitet, patienterna och medarbetarnas nöjdhet och även när detta läggs till kan vi notera positiva resultat.

Vi kan också i olika nationella mätningar konstatera att Värmland numera återfinns i topp eller på den övre delen i jämförelse med andra landsting.

 

För att lyckas med ett förändringsarbete i en så stor organisation krävs ordning och reda och en målmedveten strategi kring ledarskap och samverkan, därför har mycket arbete fokuserats kring att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare, chefer och politik. Det är först när man uppnår en bred samsyn kring den framtida utvecklingen som man också kan uppnå de positiva resultaten.

 

Vår slutsats är att vi lyckades uppnå det vi tidigt under förra mandatperioden uttalade och vi är övertygade om att det var det ömsesidiga förtroendet och målmedvetenheten kombinerat med ordning och reda som var nyckeln till framgång och vi ser också att det var avsaknaden av detsamma som innebar ett misslyckande under den borgerliga perioden 2003-2006.

 

Att mandatperioden 2007-2010 var en lugn och framgångsrik period innebar tyvärr att landstingspolitiken inte var i fokus under valrörelsen och efter valet 2010 fick vi med minsta möjliga marginal överlämna ledarskapet till en helt ny konstellation med sex partier (M, C, FP, KD ,SIV och MP).

 

Det innebär ett stort ansvar och det krävs handlingskraft för att leda ett landsting och vi ser redan efter fyra månader att det finns tendenser till bristande ansvarskänsla och beslutsförmåga, och vi känner en stor oro för att landstinget i Värmland återigen hamnar i en nedåtgående utvecklingsspiral.

Senast 2014 kommer vi att åter följa upp utvecklingen i landstinget och intill dess kommer vi att utgöra en konstruktiv opposition med Värmlänningarnas bästa som tydlig ledstjärna.

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-27 11:20