Lika vård i hela länet

Bästa och enklaste vägen in i sjukvården ska självklart fungera

Allmänmedicins vårdcentraler ska vara första vägen in i sjukvården för värmlänningarna. Självklart ska det vara enkelt att ta sig in för att få den vård man har behov av. Det ska också finnas många olika vägar för kontakt; e-post, telefon eller personligt besök. Vårdcentralernas betydelse för hälsoarbetet är mycket viktigt.

 

Patientsäkerheten ska vara hög

Missar i sjukvården kostar både pengar och lidande för patienten, något vi genom systematik ska undvika. Vi har kraftigt minska våra patientförsäkringskostnader samt sett till att alla enheter självklart arbetar med avvikelsehantering. Våra läkemedelsförsäkringskostnader har vid mandatperiodens minskats under perioden.

Behoven ska styra resursfördelningen

Det medicinska behovet har styrt resursfördelningen. Vi har goda underlag i de folkhälsorapporter och andra rapporter kring hur befolkningens hälsoläge ser ut. Vi drar oss inte för att förändra utbudet av service och vård, när vi kan se att resurserna kan användas mer effektivt. Ett exempel på detta är samordningen av mammografiverksamheten där vi nu erbjuder kontroller för många fler kvinnor (utökat åldersspann till 40-74år)

 

Tillgänglighet och kapade vårdköer

Statistik som redovisas av SKL visar att vi gått från att vara ett av de landsting som hade de längsta köerna till att bli ett av de allra bästa landstingen
(se diagram nedan).

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-10 08:18