Jobben först

Vår socialdemokratiska politik syftar till att skapa ett inkluderande samhälle där alla ska kunna vara med. Det är din förmåga, dina ambitioner och dina behov som ska ge dig möjligheter att växa, inte din bakgrund eller hur mycket pengar du har. Vi ser bristerna i samhället och vi vill göra något åt dem. Sverige behöver framtidsvisioner. Vi har högre ambitioner för Sverige!

Ulric Andersson
Ordförande Socialdemokraterna Värmland 

Rekommenderat

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Vår politik A-Ö

Läs mer om vår politik sorterat på ämnen.