Framtidskontrakt för Värmland 2014-2018

I vårt Framtidskontrakt för Värmland drar vi upp riktlinjerna för en socialdemokratisk politik i Värmland under 2015-2018. Vi vill visa vår syn på jobben, skolan, välfärden och miljön. Ett Värmland där olikheter skapar en spännande dynamik och där trygga medborgare ger vårt län utveckling och framtidstro

För Socialdemokraterna är Värmland ett län som ska präglas av nytänkande och framtidstro. Värmland är storslaget, dynamiskt och långt ifrån färdigbyggt. Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande i att ta sig an framtidens utmaningar. För att kunna klara de utmaningar som står inför dörren sätter Socialdemokraterna i Värmland jobben först. En aktiv arbetsmarknadspolitik är avgörande för vår framtid. Fler jobb i både befintliga och i nya branscher lägger grunden för ett bättre samhälle. Genom ökade antal arbetstimmar skapas ökade gemensamma resurser för en hållbar skola och bättre kvalitet i äldreomsorg och sjukvård.

Utbildning och forskning är de viktigaste delarna i att stärka värmländsk konkurrenskraft. Tillsammans med en aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik kan Värmland rustas inför framtiden. Men den borgerliga regeringen har under åtta år prioriterat annorlunda. Istället för att ge människor möjlighet att lära om och lära nytt för att kunna ta dagens och framtidens jobb, har en borgerlig regering försvårat människors rätt till arbete och utbildning.

För Socialdemokraterna är det självklart att samhälle och företag samverkar för att skapa gemensam nytta. Vi har tillsammans ett ansvar att utveckla våra skolor. Vi har ett gemensamt intresse av att fortsätta utveckla samverkan mellan kommuner, Karlstads universitet, Region Värmland och näringslivet i syfte att göra forskning och kunskap användbar för företag och medborgare i hela länet.

Vi står upp för den generella välfärden. För ett flexibelt arbetsliv med fria individer krävs en fungerande välfärd som backar upp i olika skeenden av livet. Samhället måste underlätta för medborgare att återigen komma in på arbetsmarknaden, inte hota med fattigdom och utanförskap. Därför ska välfärden erbjuda mer än bara grundtrygghet och omfatta alla – oavsett inkomst – och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet, styras av behov, ges på lika villkor, oavsett bakgrund och på så sätt minska risker, öka möjligheter och skapa trygghet under hela livet.

Kampen mot klimatförändringarna fortsätter. Med en kombination av en stark utbildningslinje samt medvetna politiska beslut kan vi, och kommer vi, hitta lösningar på de utmaningar som klimatförändringarna bär med sig. Valet står inte mellan klimatomställning eller ekonomisk tillväxt. De är inte varandras motsatser. Den ena är den andras förutsättning. Så antar vi den gröna utmaningen.

 

Här kan du läsa hela vårt regionalpolitiska handlingsprogram:

Framtidskontrakt för Värmland