Socialdemokratins historia

 

För hundra år sedan
Socialdemokraterna som parti växte fram i ett samhälle som snabbt förändrades från ett Sverige med bönder till ett land med industriarbetare. Då för 100 år sedan var arbetsdagen tolv-tretton timmar, sex dar i veckan i dåliga farliga lokaler. Hemma väntade eländiga bostäder. Lönen var låg och det innebar att arbetaren inte hade rösträtt. Ingen sjuklön, ingen pension. Sverige hade nästan högst barnadödlighet i världen.
 
Demokratins spelregler
Frihet, jämlikhet och broderskap löd ett slagord som gjorde socialdemokratin till ett stort parti. Men till skillnad mot kommunisterna, gällde demokratins spelregler, det vill säga att varje förändring i samhället måste ha stöd från en majoritet. Humanismen, och människokärleken, var viktigare än dogmerna. Idag har vi ett välfärdssamhälle där utbildning, sjukersättning och pension är en självklarhet. Barnadödligheten är lägst i världen.
Industrisamhället skapade resurser som ett demokratiskt samhälle kunde fördela så att alla kunde få ett materiellt sett bättre liv.
 
Återigen en stor samhällsförändring
Nu står samhället åter igen inför en stor förändring. Industrierna behöver inte längre sina arbetares kroppar, nu är det människornas hjärnor som behövs. De nya kraven ökar utslagningen. Den nya ekonomin skapar nya orättvisor. Till och med inför den självskrivna demokratin känner många en vanmakt och utanförskap. De värderingar som vägledde socialdemokratin för 100 år sedan är dock lika aktuella idag.

Ny ordning i världen
Mot orättvisor, utestängning ställer vi kraven igen på jämlikhet och rättvisa, på solidaritet, frihet och demokrati. Samma metoder, att övertyga och argumentera, används nu för att möta de djupt kända behoven av en ekologiskt hållbar värld. Alla människors lika rätt kräver ny ordning i världen för handel och arbetsfördelning. Nya maktcentra måste besegras med demokratins metoder.
 
Människokärlek
Människokärleken - humanismen - behövs mer än någonsin.
Många människor är aktiva. Socialdemokraterna har alltid varit ett parti med många medlemmar, många aktiva medlemmar i en vitt förgrenad organisation. Precis som andra folkrörelser har de gamla metoderna för människors organisering inneburet färre aktiva även inom det socialdemokratiska partiet. Men i Värmland finns trots detta idag 6 500 aktiva medlemmar och 110 socialdemokratiska föreningar.
 
Många människors delaktighet
Människors delaktighet har ständigt stått i en givande konflikt med viljan och behovet att ta snabba övergripande beslut. Centralisering och decentralisering har ständigt varit ett tema i partiet. Från den avgörande kampen med kommunismen till våra dagars diskussion om kommunalt självstyre kontra nationen Sveriges intresse. Nu måste vi ta ansvar för ett demokratiskt Europa och hela världens väl.