Boka handledare


Som en av grundarna till kampanjen "Varför säger du så?" har LO startat ett eget projekt kring kampanjen. För dig som är intresserad finns det möjlighet att boka en handledare för att diskutera fackets arbete mot främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter.

Robert Roos från IF Metall är den handledare som har utbildats inom vårt LO-distrikt och som du kan boka genom oss. LOs representantskap tog den 24 maj beslut om handlingsplanen för projektet "Alla kan göra något" och nu är det dags att gå från ord till handling.

En av de första utåtriktade aktiviteterna är att få igång diskussioner om främlingsfientlighet inom förbund och distrikt för att på så sätt också lägga en grund för kommande utbildningssatsning. Hjälp att få igång diskussionerna kan ni få av en handledare. Handledarna är uttagna av sina respektive förbund och har utbildats av LO och Expo för att kunna ta en debatt och diskussion om varför frågan om främlingsfientlighet är en facklig kärnfråga.


När kan du anlita en handledare?

Handledarna kan medverka på förbundens och distriktens interna arrangemang t.ex. representantskap, klubb eller avdelningsmöten, styrelsemöten, utbildningstillfällen, personalkonferenser eller liknande.


Vem kan anlita en handledare?

Den viktigaste uppgiften nu är att få igång en intern diskussion, vilket innebär att den som bokar en handledare ska finnas i ett förbund eller distrikt och ha mandat att ta den ekonomiska förpliktelse det innebär.


Hur bokar men en handledare?

Bokning sker genom LO-distriktet Örebro och Värmland. LO-distriktet har en sammanhållande funktion såväl administrativt som generellt för de tvärfackliga delarna av arbetet med Alla kan göra något. Även om du bokar en handledare som finns i ditt eget förbund är det viktigt att du meddelar LO-distriktet detta då LO-distrikten också har uppdraget att föra statistik över antalet bokningar.

 

Ekonomi vid uppbokning till interna fackliga arrangemang

För förlorad arbetsförtjänst, resor, eventuell kost och logi och andra kringkostnader står det förbund som bokar en handledare. LO-distriktet betalar ut ersättning till handledaren och fakturerar sedan kostnaderna till den organisation som bokat handledaren.

Om du har några ytterligare frågor kring Alla kan göra något kan du kontakta undertecknad:
suzanne.michaelsen-gunnarsson@lo.se eller på telefon 0586 – 21 95 08.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-14 18:59