Om kampanjen

Den 3 februari 2012 lanserade LO, ABF och Socialdemokraterna i Värmland en kampanj mot främlingsfientlighet. Det är partidistriktets fackliga utskott som tagit fram kampanjen, vars budskap nu sprids vidare till företag, organisationer och inom arbetarrörelsen.

Därför genomför vi "Varför säger du så? – Jag tycker att..."

I en tid av hög arbetslöshet, försämrade skolresultat och ökat utanförskap, märker vi i våra besök på arbetsplatser, i skolor och i andra organisationer att det finns en förändrad attityd. Främlingsfientliga åsikter är inte ovanliga, utan de finns ständigt runt omkring oss.

De ekonomiska och sociala klyftorna växer och människor känner sig utsatta och söker syndabockar. Rädsla kan ofta fungera som en stark drivkraft för rasism och främlingsfientlighet och den måste vi tillsammans bekämpa. För hotet mot demokratin och mot enskilda människor kommer inte bara från övertygade högerextremister och rasister, utan också från vanliga människors rädsla och fördomar inför det annorlunda. Vi måste därför alla vara med och ta ansvar för utvecklingen. Alla kan göra något.

Det är när åsikter står oemotsagda, de sprids som en sanning. Här har alla möjligheten att säga ifrån när man hör attityder som sprider fördomar. Visa ditt ställningstagande genom att bära knappen och ifrågasätta. Nästa gång du hör något räcker det med en enkel fråga – Varför säger du så?